Minilex - Lakipuhelin

Yhteiselämän lopettaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yhteiselämän lopettamisessa on kyse omaisuuden käyttöoikeudesta perheen hajotessa. Sitä koskevat säännökset antavat puolisolle mahdollisuuden katkaista perheyhteys esimerkiksi perheväkivalta- tai muissa vastaavissa perheen kriisitilanteissa, jolloin toinen puoliso voidaan saada nopeastikin muuttamaan pois perheen yhteisestä kodista. Hakemuksen yhteiselämän lopettamisesta tuomioistuimelle voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin. Vaatimus yhteiselämän lopettamisesta voidaan tehdä myös avioerohakemuksen yhteydessä. Sitä koskeva päätös voidaan kuitenkin antaa milloin tahansa avioliiton aikana sekä myös avioeron jälkeen ennen osituksen toimittamista.

Yhteiselämän lopettamista koskevan hakemuksen johdosta tuomioistuin voi päättää, että toinen puoliso saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin, ja velvoittaa samalla toisen puolison muuttamaan pois. Yhteiseen kotiin saa jäädä asumaan se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa. Asunnon tarvetta arvioitaessa huomioon otetaan mm. puolisoiden taloudellinen tilanne, mahdollisuudet asunnon hankintaan, huolenpitovastuu yhteisestä lapsesta sekä muut mahdolliset asunnon tarpeeseen mahdollisesti vaikuttavat erityistarpeet. Asumis- ja poismuuttomääräyksen yhteydessä tuomioistuin voi lisäksi oikeuttaa toisen puolison käyttämään asuntoirtaimistoon kuuluvaa toisen puolison irtainta omaisuutta, puolison työvälinettä tai muuta puolison tai lasten henkilökohtaista irtainta omaisuutta.

Tuomioistuimen antama päätös voidaan panna heti täytäntöön. Päätös ja velvoitus asunnosta muuttamiseen ovat voimassa toistaiseksi. Ne raukeavat kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun päätös on annettu. Raukeaminen tapahtuu myös silloin, kun puolisoiden välillä on toimitettu omaisuuden ositus tai erottelu ja se on saanut lainvoiman. Puolison vaatimuksesta päätöstä voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa tuomioistuimen uudella päätöksellä. Edellytyksenä on, että olosuhteet ovat päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »