Minilex - Lakipuhelin

Perheasioiden sovittelu viranomaisen johdolla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli puolisot eivät saa sovittua keskinäisiä ristiriitojaan, he voivat turvautua perheasioiden sovitteluun. Se on siis aina vapaaehtoista. Sovittelu on mahdollista niin avioliiton aikana kuin avioeron yhteydessäkin sekä myös avioeron jälkeen. Sovittelun tarkoituksena on pyrkiä selvittämään perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat neuvottelujen ja sopimusten avulla. Tarkoituksena on myös antaa tukea ja apua perheen vaikeissa tilanteissa. Avioeron uhatessa sovittelu on varteen otettava keino, jonka avulla voidaan parhaassa tapauksessa estää niin avioero kuin muutkin oikeudenkäyntiin asti etenevät riidat.

Kunnassa perheasioiden sovittelun järjestämisestä huolehtii sosiaalilautakunta. Sovittelua voivat antaa myös muut tahot, jotka ovat saaneet toimintaansa luvan aluehallintovirastolta. Sosiaalitoimistosta voi tiedustella, mistä sovittelua saa omassa kunnassaan. Sovittelua tulee erikseen pyytää ja sovitteluun voivat hakeutua koko perhe yhdessä tai puolisot yhdessä tai erikseen. Sovittelu on maksutonta.

Sovittelussa pyrkimyksenä on päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten perheessä ilmenevät ristiriidat voidaan ratkaista kaikkia osapuolia tyydyttävällä parhaalla mahdollisella tavalla. Sovittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota perheen alaikäisten lasten aseman turvaamiseen. Tavoitteena on perheen jäsenten välinen avoin ja luottamuksellinen keskustelu. Sovittelijan on avustettava sovittelussa olevia sopimusten tekemisessä sekä muissa ristiriitojen ratkaisemiseksi tarpeellisissa toimenpiteissä.

Sovittelu on luottamuksellista ja sitä koskevatkin ankarat salassapitosäännökset. Sovittelija ei saa ilmaista ilman osapuolten suostumusta mitään sovittelussa tietoonsa tullutta asiaa, vaan hänellä on niistä vaitiolovelvollisuus. Näin sovitteluun osallistuvat perheet voivat luottaa siihen, etteivät heidän asiansa tule ulkopuolisten tietoon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa