Minilex - Lakipuhelin

Voiko esteellinen virkamies osallistua asian käsittelyyn?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti esteellinen virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn missään vaiheessa. Esteellinen virkamies ei saa valmistella asiaa, toimia esittelijänä eikä osallistua päätöksentekoon. Esteellinen virkamies ei saa olla edes paikan päällä sivusta seuraamassa, kun asiasta päätetään.

Joskus virkamiehen on pakko osallistua monijäsenisen toimielimen päätöksentekoon, vaikka hän olisikin esteellinen. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun asian käsittely viivästyisi huomattavasti ja ei ole mahdollista saada hänen tilalleen esteetöntä henkilöä. Joskus esteellinen virkamies voi osallistua asian käsittelyyn, jos tämän esteellisyys ei vaikuta päätöksenteon puolueettomuuteen. Tämä on mahdollista, kun on kyse kiireellisestä asiasta. Yleensä asian käsittelyä jatketaan vasta sen jälkeen, kun on saatu tilalle esteetön virkamies.

Kunnan toimielimissä, esimerkiksi valtuustoissa, on jäsenille määrätty varajäsenet. Jos valtuuston kokouksessa havaittaisiin jonkin valtuutetuista olevan esteellinen, astuisi tämän varajäsen tilalle asiasta päättämään. Yleensä esteellinen henkilö ei saa olla edes läsnä asiaa käsiteltäessä, vaan tämän tulee poistua. Tästä poiketaan kuitenkin kunnanvaltuutettujen kohdalla. Jos valtuutettu on esteellinen jossain asiassa, saa tämä jäädä kuitenkin seuraamaan asian käsittelyä valtuuston kokouksessa. Esteellinen valtuutettu ei kuitenkaan saa osallistua keskusteluun, kun asiasta päätetään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa