Minilex - Lakipuhelin

Milloin virkamies on esteellinen?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Virkamiehen voidaan sanoa olevan esteellinen silloin, kun luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu. Esteellisyys tunnetaan myös nimellä jääviys. Jos virkamies on esteellinen eli jäävi, ei tämä saa osallistua päätöksentekoon. Esteellinen virkamies ei saa myöskään osallistua asian valmisteluun. Esteellinen virkamies ei saa olla edes paikalla, kun asiaa käsitellään. Esteellisyyden johdosta virkamiehen puolueettomuus vaarantuisi tai ainakin on olemassa mahdollisuus puolueettomuuden vaarantumisesta.

Esteellisyys voi johtua monesta eri seikasta. Esimerkiksi virkamiehen sukulainen voi olla asianosaisena asiassa tai virkamiehelle itselleen voisi koitua päätöksen johdosta hyötyä tai haittaa. Esteellisyys ei tarkoita sitä, että puolueettomuus todellisuudessa vaarantuisi, vaan pelkkä kuvitteellinen mahdollisuus puolueettomuuden vaarantumiseen riittää. Puolueettomuuden vaarantumista ei todellisuudessa tutkita konkreettisesti.

Virkamies ei voi olla täysin puolueeton, jos hän joutuisi päättämään esimerkiksi lapsen tai puolisonsa etua koskevata asiasta. Juurikin tästä inhimillisestä syystä virkamies ei tee hallintopäätöksiä, joissa asianosaisena on joku tämän läheisistä. Virkamiehen esteellisyyttä koskevat säännökset turvaavat hallintotoiminnalta vaadittavaa objektiivisuutta.

Esteellissyyssäännöksillä ennaltaehkäistään osaltaan puolueettomuuden vaarantumista yksittäisissä tapauksissa. Puolueettomuus on tärkeä osa hyvää hallintoa ja siitä syystä esteellisyyssäännökset ovat erittäin merkityksellisiä. Jos esteellinen virkamies on osallistunut asian käsittelemiseen, sanotaan päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa