Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen esteellisyysperusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätöksenteon tulee olla puolueetonta ja sen tulee tapahtua objektiivisin perustein. Laissa on lueteltu yksityiskohtaisesti ne perusteet, joiden johdosta esteellisyys voi vaarantua. Esteellisyysperusteita on yhteensä seitsemän. Esteellisyysperusteet ovat asianosaisjääviys, edustajanjääviys, intressijääviys, palvelussuhdejääviys, yhteisöjääviys, laitosjääviys sekä yleislausekkeeseen perustuva jääviys.

Virkamiehen ja käsiteltävän asian välillä on jonkinlainen suhde, jota ei saisi olla olemassa. Virkamies on esteellinen aina yksittäistapauksessa. Toisin sanoen virkamies on esteellinen käsittelemään jotakin tiettyä asiaa kerrallaan. Ei siis voida sanoa, että virkamies olisi yleisesti esteellinen osallistumaan päätöksentekoon. Esteellisyyttä ei tule sekoittaa vaalikelpoisuuteen kunnan luottamustoimiin. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa