Minilex - Lakipuhelin

Veron suorittamatta jättämisen seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Veron suorittamisen laiminlyönnillä on eri seurauksia riippuen laiminlyönnin syistä.

Ajoneuvo voi jäädä kokonaan tai osaksi verottamatta puutteellisen tai tiedoltaan väärän ilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan takia. Tällaisissa tapauksissa Liikenteen turvallisuusvirasto määrää maksuun perimättä jääneen veron suoritettavaksi. Vastaavanlaisesti toimitaan, jos veroa on palautettu aiheettomasti puutteellisten tai väärien tietojen perusteella. Tällöin palautettu vero on maksettava takaisin.

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt omistusoikeuden siirtymistä koskevan rekisteri-ilmoituksen eikä rekisteriin ole merkitty ajoneuvon uutta omistajaa, seurauksena on veronkorotus.

Seuraavan verokauden veroa on maksettava enintään 50 prosentilla korotettuna, jos verovelvollinen ei ensimmäisen verokauden maksuunpanon yhteydessä annetun kehotuksen jälkeen täytä ilmoitusvelvollisuuttaan. Veroa korotetaan enintään 100 prosentilla, jos verovelvollinen ei toisen verokauden maksuunpanon yhteydessä annetun kehotuksen jälkeen edelleenkään täytä ilmoitusvelvollisuuttaan.

Jos verovelvollinen on menetellyt törkeästi veroa vältelläkseen, jälkiverotuksena maksuun pantavaa veroa voidaan korottaa enintään kolminkertaiseksi.

Jos veron määrä tulee laskettavaksi ajoneuvolle joka ei ole rekisterissä tai joka on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuksi, arvioidaan veron määrä vastaamaan vastaavanlaisesta rekisteröidystä ajoneuvosta todennäköisesti maksettavaa veroa. Vero voidaan määrätä aina vähintään ajoneuvosta sen viimeksi reksiterissä ollessa kirjattujen tietojen mukaisesti.

Ennen kuin jälkiverotuksen toimitetaan, verovelvolliselle on annettava mahdollisuus antaa asiasta vastine. Jälkiverotus on toimitettava viimeistään kahden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jonka aikana jälkiverotuksen perusteena oleva seikka on tullut veroviranomaisen tietoon. Jälkiverotus toimitetaan kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jolta vero olisi ollut määrättävä maksettavaksi.

Verotusta voidaan oikaista silloin, kun verovelvolliselle ei ole määrätty veroa, tai veroa on määrätty liian vähän. Oikaisu tehdään myös, jos veroa on palautettu aiheettomasti tai verovelvollinen on saanut liikaa palautusta. Oikaisu voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa sen verokauden päättymisestä, jona vero on määrätty maksettavaksi, jona vero olisi pitänyt määrätä maksettavaksi tai jona veron palautuspäätös on tehty.

Ajoneuvoverotuksesta ja verolainsäädännöstä voi tarpeen vaatiessa kysyä lisää lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa