Minilex - Lakipuhelin

Vakuus konkurssiin asettamisen esteenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin tarkoituksena on ratkaista velallisen maksukyvyttömyyteen liittyvät ongelmat kollektiivisessa täytäntöönpanomenettelyssä. Konkurssimenettely antaa oikeussuojaa erityisesti niille velkojille, joiden maksunsaanti velalliselta ei ole turvattu erityisin vakuusjärjestelyin. Vakuusvelkojien oikeutta hakea velallista konkurssiin on rajoitettu konkurssilaissa. Tämä siksi, että konkurssia hakevalla velkojalla on oltava oikeussuojan tarve.

 

Jos velkojalla on maksun turvaava kattava esinevakuus tai takaus, velkoja ei voi hakea velallista konkurssiin. Vakuutta voi siis ajatella siten, että velkoja voi turvata saatavansa vakuudella, mutta riskinä siitä on se, että konkurssia ei voida aloittaa vakuuden ollessa voimassa.

 

Esteen konkurssin asettamiselle muodostaa myös velallisen asettama vakuus. Velallista ei tällöin voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin. Vakuus voi olla perinteinen panttioikeus tai mikä tahansa muu maksun turvaava vakuusjärjestely, joka on rinnastettavissa panttioikeuteen taikka lain mukaiseen vakuuteen. Vakuus voi olla myös esteenä, jos velkojan saatava ei ole erääntynyt ja jokin kolmas osapuoli on asettanut tälle maksulle jonkin vakuuden. Vakuuden on lisäksi oltava arvoltaan riittävä. Vakuuden piiriin kuuluu myös takaus.

 

Myös siis kuten edellä mainittu kolmannen asettama vakuus muodostaa esteen konkurssiin asettamiselle, mikäli konkurssin hakeminen on vastoin niitä ehtoja, jotka velkojan on vakuuden vastaanottaessaan katsottava hyväksyneen. Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin myöskään, jos velkojan saatava ei ole erääntynyt ja velkojalla on saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus tai kolmas tarjoaa maksun turvaavan vakuuden. Velallinen ei voi kuitenkaan itse torjua konkurssia asettamalla viime hetken vakuutta.

 

Konkurssin aloittamisen esteistä voi saada lisää tietoa esimerkiksi Minilexin artikkeleita lukemalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa