Minilex - Lakipuhelin

Vakuus konkurssiin asettamisen esteenä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin tarkoituksena on ratkaista velallisen maksukyvyttömyyteen liittyvät ongelmat kollektiivisessa täytäntöönpanomenettelyssä. Konkurssimenettely antaa oikeussuojaa erityisesti niille velkojille, joiden maksunsaanti velalliselta ei ole turvattu erityisin vakuusjärjestelyin. Vakuusvelkojien oikeutta hakea velallista konkurssiin on rajoitettu konkurssilaissa. Tämä siksi, että konkurssia hakevalla velkojalla on oltava oikeussuojan tarve.

Jos velkojalla on maksun turvaava kattava esinevakuus tai takaus, velkoja ei voi hakea velallista konkurssiin.

Myös kolmannen asettama vakuus muodostaa esteen konkurssiin asettamiselle, mikäli konkurssin hakeminen on vastoin niitä ehtoja, jotka velkojan on vakuuden vastaanottaessaan katsottava hyväksyneen. Velallista ei voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin myöskään, jos velkojan saatava ei ole erääntynyt ja velkojalla on saatavastaan kolmannen asettama maksun turvaava vakuus tai kolmas tarjoaa maksun turvaavan vakuuden. Velallinen ei voi kuitenkaan itse torjua konkurssia asettamalla viime hetken vakuutta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »