Minilex - Lakipuhelin

Vahinkoa kärsinyt saa nostaa mallioikeuden kumoamiskanteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen on kanteesta kumottava rekisteröinti kokonaan tai osittain, jos malli on rekisteröity huolimatta jostain rekisteröinnin esteestä ja este rekisteröinnille on edelleen olemassa. Tuomioistuin ei ota mallin rekisteröinnin kumoamisasiaa käsiteltäväkseen viran puolesta, vaan kumoamisen edellytyksenä on, että joku nostaa asiasta kanteen. Kuka kanteen saa nostaa, vaihtelee sen mukaan, millaisesta rekisteröinnin esteestä on kyse. Yleensä kanteen nostaa se taho, jolle on aiheutunut jotain haittaa mallin rekisteröinnistä. Esimerkiksi jos malliin on luvatta sisällytetty järjestön tunnusmerkki, kanteen saa nostaa se, järjestö, jonka oikeutta mallin rekisteröinti loukkaa. Jos taas rekisteröinti on myönnetty, vaikka jollain toisella on samanlainen malli, kannetta saa ajaa samanlaisen mallin oikeuden haltija. Jos rekisteröinti on myönnetty muulle kuin malliin oikeutetulle eli malli on rekisteröity väärälle henkilölle, kannetta saa ajaa se, joka väittää olevansa oikeutettu malliin. Tuomioistuin siirtää rekisteröinnin hänen nimiinsä, jos kanteessa niin vaaditaan ja asia ratkaistaan kantajan hyväksi. Väärä henkilö tässä tapauksessa on henkilö, joka on joku muu kuin mallinluoja tai henkilö, jolle mallinluoja on siirtänyt oikeutensa. Kuten jo edellä todettiin, kannetta voi ajaa se, jonka oikeutta, esimerkiksi toiminimeen, tunnusmerkkiin tai taiteilijanimeen, malli loukkaa. Tietyissä tilanteissa kannetta rekisteröinnin kumoamiseksi voi ajaa myös virallinen syyttäjä. Tällainen tilanne on, jos malli on rekisteröity, vaikka se on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen tai se on samanlainen kuin aikaisemmin julkiseksi tullut malli. Samoin syyttäjällä on syyteoikeus, jos malliin on ilman lupaa otettu joko jokin virallinen tunnus, kuten jonkin valtion vaakuna tai lippu, tai rekisteröitävän mallin käyttökohteina olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki tai tarkastus- tai takuuleima. Kumoamiskanne on lähtökohtaisesti pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun kantaja on saanut tiedon rekisteröinnistä ja muista kanteen perusteena olevista seikoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa