Minilex - Lakipuhelin

Mallioikeuden loukkaaja on vahingonkorvausvelvollinen

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Joka tahallisesti tai tuottamuksesta loukkaa mallioikeutta, on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen mallin käyttämisestä sekä korvauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut. Jos tuottamus on vähäinen, voidaan vahingonkorvausta sovitella. Milloin mallioikeuden loukkaus ei ole tahallinen tai tuottamuksellinen, loukkaaja on velvollinen suorittamaan korvausta mallin käyttämisestä siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi. Maksettavan korvauksen on oltava tekoon ja vahinkoihin nähden kohtuullinen. Vahingonkorvauksilla pyritään vain korvaamaan aiheutunut aineellinen vahinko, ei hyvittämään tekoa tai rankaisemaan tekijää. Vahingonkorvausta voidaan myös sovitella, jos vahinko on aiheutunut vain vähäisestä tuottamuksesta. Sovittelulla vahingonkorvausta alennetaan niin, että osan vahingosta loukattu joutuu itse pitämään vahinkonaan. Soviteltavassa tilanteessa on esimerkiksi voinut olla melko kyseenalaista ja tulkinnanvaraista, onko teko ylipäätään loukannut mallioikeutta vai ei. Toisaalta on voinut olla selvää, että kyseessä on oikeudenloukkaus, mutta itse vahingot ovat olleet ennalta arvaamattoman laajoja ja vakavia. Näissä tilanteissa halutaan vahingonkorvauksen sovittelulla suojella oikeudenloukkaajaa korvauksilta, jotka olisivat tekoon nähden kohtuuttoman suuria. Mallioikeuden loukkauksen perusteella on korvauskanne pantava vireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä uhalla, että oikeus korvaukseen menetetään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa