Minilex - Lakipuhelin

Mallioikeuden loukkauksen julkistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mallioikeuden loukkaus voi vähentää mallioikeuden haltijan goodwill-arvoa. Pitkään jatkunut loukkaus voi vielä tuomion antamisen jälkeenkin hämmentää mallin kohderyhmää ja tuottaa mallioikeuden haltijalle tappiota. Jotta tieto asian oikeasta laadusta leviäisi mahdollisimman pian ja mahdollisimman laajalle, loukattu osapuoli voi julkistaa osia annetusta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen mallioikeutta. Julkistamalla tuomion, mallioikeuden haltija tuo yleiseen tietoisuuteen sen, millä tavalla ja kuka hänen malliaan on loukannut. Mallioikeuden loukkaajalle voidaan määrätä velvollisuus korvata tuomion julkistamisesta aiheutuvat kulut. Tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaajan on korvattava kaikki kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat lainvoimaisen tuomion julkistamisesta. Määräystä ei saa antaa, jos tuomiolauselmassa olevien tietojen levittäminen on kielletty muualla lainsäädännössä. Merkitystä voi olla erilaisilla julkisuus- ja salassapitosäännöksillä, vaikkakin lähtökohtaisesti tuomiot ovat kuitenkin aina julkisia. Tuomioistuimen on ennen määräyksen antamista harkittava, missä laajuudessa ja millaisena määräys annetaan. Huomioon on otettava esimerkiksi julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu sekä julkistamisesta aiheutuvat kustannukset. Harkinnan jälkeen tuomioistuin määrää korvattavien julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Lisäksi tuomioistuin voi antaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on julkaistava. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisesta. Jos mallin rekisteröinti on kumottu, korvausta ei kuitenkaan voida vaatia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]