Minilex - Lakipuhelin

Vahingon kärsijän myötävaikutus vahingon syntyyn

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vahingon kärsijä on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, on mahdollista että vahingon aiheuttajan maksettavaksi tulevaa korvausmäärää voidaan tämän vuoksi alentaa. Toisin sanoen vahingonkorvausta sovitellaan vahingon aiheuttajan eduksi. Vahingonkorvausoikeuden vahvan pääsäännön mukaan vahingon aiheuttajan on korvattava aiheuttamansa vahinko, mutta vain siltä osin kuin hänen katsotaan olevan vahingosta vastuussa. Vahingon kärsijän myötävaikutus vahinkoon siirtää osan vastuusta pääasialliselta vahingon aiheuttajalta vahingon kärsijän harteille.

Myötävaikuttaminen on vahingon syntymisen edesauttamista joko ennen kuin vahinko on aiheutunut, tai vahinkotapahtuman jälkeen. Jälkikäteisessä myötävaikuttamisessa on kyse siitä, että vahinko joko laajenee tai pahenee, koska vahingon kärsijä on esimerkiksi jättänyt jonkin vahingon rajoittamiseksi tarpeellisen toimenpiteen tekemättä. Kyse on vahingon kärsijän myötävaikutuksesta kuitenkin vain silloin, kun hän tietoisesti tai ainakin tuottamuksellisesti jättää reagoimatta vahinkoon.

Vahingon kärsijän myötävaikutus vahingon syntymiseen voi tapahtua monin eri tavoin. Esimerkkinä voidaan mainita vahingon torjumisen ja rajoittamisen laiminlyönti sekä vaaraan antautuminen (katso näistä myötävaikuttamisen tavoista tarkemmin artikkelit "Passiivisuus vahingon torjunnassa" sekä "Vaaraan antautuminen on myötävaikuttamista vahinkoon").

Myötävaikutuksena pidetään myös sitä, että vahingon aiheuttaa työntekijä, apulainen tai jokin muu sellainen henkilö, josta vahingon kärsijä on vastuussa. Kyse voi olla siitä, että vahingon kärsijä ei ole riittävästi opastanut tai valvonut alaisiaan riittävästi, ja vahinko pääsee tämän vuoksi syntymään. Jos työntekijä kuitenkin aiheuttaa vahinkoa työnantajalleen tahallisesti, tuomitaan työnantajalle aina täysi korvaus vahingosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »