Minilex - Lakipuhelin

Kehitysvammaisuus ei poista vahingonkorvausvelvollisuutta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Se seikka, että vahinkoa aiheuttanut henkilö on kehitysvammainen, mielisairas tai muutoin sieluntoiminnaltaan häiriintynyt, ei automaattisesti poista sitä vahingonkorvausoikeuden vahvaa pääsääntöä, että aiheutetut vahingot on korvattava. Koska kehitysvammainen henkilö ei välttämättä kykene ymmärtämään toimintaansa tai kontrolloimaan tekojaan samalla tavalla kuin muut ihmiset, hänen korvausvastuunsa on vastaavasti yleensä muita alempi.

Jos vahingon aiheuttajana on esimerkiksi mielisairas tai vajaamielinen henkikö, korvauksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon teon laatu, henkilön tila, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot sekä muut olosuhteet. Korvausta on maksettava sen verran, kuin edellä mainitut tekijät huomioon ottaen katsotaan kohtuulliseksi. Korvauksen kohtuullisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kehitysvammaisuus tai mielisairaus antaa siis syyn alentaa korvausmäärää, mutta ei sulje korvausvastuuta kokonaan pois.

Toisaalta kehitysvammaisuus, mielisairaus tai muu mielentilan häiriö ei automaattisesti tarkoita, että korvausvastuuta tultaisiin aina alentamaan. Kehitysvammainenkin henkilö voi kyetä tahalliseen ja tietoiseen vahingontekoon. Tällaisessa tapauksessa korvausvastuun alentamiseen ei välttämättä ole perustetta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa