Minilex - Lakipuhelin

Humalatila voi vaikuttaa korvausvastuuseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingon kärsijä joka on alkoholin vaikutuksen alaisena vahingon tapahtuessa, voi joutua yksin vastuuseen hänelle aiheutuneesta vahingosta. Kyse voi olla esimerkiksi kaatumisesta, jonka perusteella henkilö vaatii korvausta henkilövakuutuksesta. Korvauksia ei makseta, jos katsotaan että humalatila oli olennaisesti vaikuttanut vahingon tapahtumiseen. Vahinko voi toki olla henkilövahingon sijaan myös esinevahinko.

Itseaiheutettu humalatila voi poistaa oikeuden saada vahingonkorvausta, koska kyseessä on vahingon kärsijän omamyötävaikutus vahingon tapahtumiseen. Korvauksien epääminen voidaan perustella myös sillä, että humalatila yleensä kasvattaa vahinkojen todennäköisyyttä siitä, mikä se olisi jos henkilöt olisivat täydessä ymmärryksen tilassa. Kyse on tietoisesta vahingonriskin kasvattamisesta.

On syytä muistaa, että itseaiheutettu humalatila voi evätä oikeuden saada korvausta nimenomaan itselle aiheutuneesta vahingosta. Sitä vastoin humalatila ei yksinään voi olla peruste sille, että vahingon aiheuttaja ei joutuisi korvausvastuuseen. Olisihan kohtuutonta, että korvausvastuu voitaisiin välttää itse aiheutetulla päihtymystilalla. Toisaalta jos henkilö on esimerkiksi mielisairas tai muutoin sieluntoiminnaltaan häiriintynyt hänestä itsestään riippumattomasta syystä, kyse ei ole itseaiheutetusta tilasta vaan korvausvastuuta voidaan alentaa tällä perusteella, toisin kuin humalatilan kohdalla.

Usein katsotaan, että mitä vaarallisempi ja huolellisuutta vaativampi toiminta on kyseessä, sitä enemmän vaaditaan sitä, että ollaan selvin päin toimeen ryhdyttäessä. Arviointi on tapauskohtaista eikä ole mitään tarkkaa promillerajaa, jonka ylittäminen katsotaan vahinkoon myötävaikuttamiseksi.

Oman vahingon myötävaikuttamiseksi voidaan katsoa se, että lähdetään tietoisesti sellaisen henkilön kyytiin, joka on nauttinut alkoholia. Tällöin humalaisen kuljettajan aiheuttamista vahingoista ei välttämättä voi saada korvauksia. Toisaalta jos vahingon aiheuttaja on saattanut itsensä tietoisesti tilapäiseen sieluntoiminnan häiriön tilaan, hänen korvausvastuunsa ei tule alennettavaksi pelkästään tällä perusteella. Tällaisena häiriötilana voidaan pitää esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena oloa, joten humalatila ei siis yksinään ole peruste korvausvastuun alentamiselle. Tällaisissa tilanteissa arvioidaan aina tapauskohtaisesti, poistaako vahingon kärsijän tietoisuus kuljettajan humalasta oikeuden korvaukseen, vai tuleeko kuljettaja päinvastoin saattaa vastuuseen nimenomaan itseaiheutetun humalatilan johdosta.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että vahingon kärsijän humalatila voi poistaa hänen oikeutensa saada korvauksia hänelle itselleen aiheutuneesta vahingosta, mutta päinvastoin vahingon aiheuttajan humalatila ei automaattisesti poista hänen vastuutaan korvata aiheuttamaansa vahinkoa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa