Minilex - Lakipuhelin

Passiivisuus vahingon torjunnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vahingon kärsijä toimii moitittavasti ja on passiivinen hänelle aiheutuneen vahingon torjunnassa ja rajoittamisessa, vahingonkorvausta saatetaan sovitella vahingon kärsijän vahingoksi tämän oman myötävaikutuksen perusteella. Vahingon aiheuttajan täytyy tietenkin korvata aiheuttamansa vahinko, mutta vahingon kärsijä kantaa itse seuraukset siltä osin kuin hän ei estä vahingon seurausten laajentumista tai pahentumista. Vahingon rajoittamisen laiminlyönti voi koskea sekä henkilö-, esine- että varallisuusvahinkoja.

Vahingon kärsijän velvollisuus rajoittaa ja torjua vahinkoja on olemassa sekä vahingon tapahduttua, että myös jo vahingon uhatessa kun sen riski on selvästi havaittavissa. Henkilövahinkojen kohdalla kyse voi olla siitä, että vahingon kärsinyt jättää menemättä tarpeellisiin tutkimuksiin tai hoitoon. Esinevahingon osalta kyse voi olla siitä, että vahingoittunutta esinettä ei korjata ajoissa vian havaitsemisesta huolimatta sillä seurauksella, että esine vahingoittuu entistä pahemmin. Toisinaan myös vakuutuksen ottamisen laiminlyöntiä on pidetty vahingon kärsijän passiivisuutena.

Vahingon kärsijän passiivisuuden moitittavuuden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota hänen toimintansa tuottamuksellisuuteen. Kyse ei ole moitittavasta passiivisuudesta, jos vahingon kärsijä ei esimerkiksi ole tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää, että vahinko pahenee ilman asianmukaisia toimenpiteitä. Tällaisessa tilanteessa vahingon kärsijän passiivisuuden ei katsota olevan sillä tavalla moitittavaa, että hänelle kuuluvaa korvausta tulisi sovitella.

Oikeutta vahingonkorvaukseen voidaan sovitella myös, mikäli vahingon kärsijä ei hae muutosta virheelliseen viranomaisen päätökseen, vaikka sillä voitaisiin välttää tai rajoittaa vahingon aiheutuminen. Muutoksenhaun laiminlyönti voidaan kyseisissä tilanteissa hyväksyä ainoastaan pätevästä syystä. Pätevä syy on esimerkiksi se, että vahinkoa aiheuttava toimenpide on jo suoritettu, eikä vahinkoa siksi ei olisi voitu estää edes muutoksenhaulla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa