Minilex - Lakipuhelin

Valvontavelvollinen voi joutua korvausvelvolliseksi valvottavan toiminnasta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valvontavelvollisen henkilön korvausvastuussa on kysymys siitä, kenellä on velvollisuus valvoa jotakin toimintaa sekä vastaavasti vastuu korvata vahingot, joita valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuu. Esimerkiksi työnantajalla on velvollisuus valvoa ja ohjata työntekijöitään, ja hän lähtökohtaisesti vastaa työntekijöiden aiheuttamista vahingoista jos hän ei ole huolehtinut alaistensa valvonnasta.

Valvontavelvollisuuden laiminlyönti on moitittavaa vain, jos aiheutunut vahinko oli sellainen, että valvontavastuussa ollut henkilö olisi pystynyt estämään sen, jos hän olisi täyttänyt tehtävänsä asianmukaisesti. Jos vahinko on kuitenkin sellainen, että valvonnasta vastaava ei olisi voinut estää sitä edes huolellisesti toimien, hän ei yleensä joudu vahingonkorvausvastuuseen. Esimerkiksi sääolosuhteiden aiheuttamia vahinkoja voi olla mahdoton ennakoida ja torjua.

Valvontavelvollisuudessa voi olla kyse esimerkiksi matkaoppaan velvollisuudesta informoida ryhmäläisiään sekä huolehtia heidän turvallisuudestaan. Vaikka tietyllä henkilöllä on valvontavelvollisuus, häntä ei voida katsoa korvausvelvolliseksi jos vahingon kärsijä ottaa riskin ja saattaa itsensä vahingolle alttiiksi. Jos esimerkiksi matkaoppaan ryhmäläiset eivät noudateta selkeitä ohjeita tai annettuja varoituksia ja heille aiheutuu tämän vuoksi vahinkoa, vahingon kärsijän voidaan katsoa myötävaikuttaneen vahingon syntyyn, ja näin ollen hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se saatetaan evätä kokonaan.

Monissa laeissa on nimenomaisesti säädetty valvontavelvollisuuksia vaarallisiin toimiin liittyen. Laissa on esimerkiksi nimenomaisesti säädetty, että ampuma-aseiden vaarallisuuden vuoksi henkilö jolla on lupa aseen hallussapitoon, saa luovuttaa aseen toisen käytettäväksi vain siinä tapauksessa, että hän valvoo henkilökohtaisesti aseen käyttöä niin, että vahinkoja ei pääse aiheutumaan.

Eläinten omistajilla on valvontavelvollisuus eläimiään kohtaan. Valvontavelvollisuus koskee niin lemmikkieläimiä kuin ratsastushevosia, karjaa ja muita eläimiä. Erityisesti jos eläimen tiedetään olevan aggressiivinen, kuten esimerkiksi vahtikoira joka on opetettu puolustamaan omistajaansa ja tämän omaisuutta, eläintä on valvottava tavallista huolellisemmin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »