Minilex - Lakipuhelin

Vahinkoon kuulumattoman seikan vaikutus alentamisperusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausta voidaan sovitella kohtuusnäkökulmien ja vahingon kärsijän myötävaikutuksen lisäksi myös silloin, kun vahingon syynä on vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka. Jotta vahingonkorvauksen sovittelu olisi tällä perusteella mahdollista, kysymyksessä on oltava sellainen seikka, ettei siitä ole kukaan korvausvastuussa. Välttämätöntä ei sen sijaan ole, että seikka luokiteltaisiin sellaiseksi ylivoimaiseksi tapahtumaksi, jota ei millään olisi voitu estää.

Jos vahinkoon vaikuttanut ulkopuolinen seikka on sellainen, että siihen olisi voitu ja olisi pitänyt varautua, korvausvastuuta ei yleensä alenneta. Toisin sanoen jos vahingon aiheuttaja olisi voinut vaikuttaa ulkopuoliseen tekijään ja siten estää vahingon tapahtumisen, hän ei voi vedota seikkaan korvausvastuuta alentavana perusteena. Esimerkiksi jos henkilö lähtee liikenteeseen ajoneuvolla vaikka tietää sen olevan puutteellisessa kunnossa, hän ei voi syyttää ajoneuvon huonoa kuntoa vahingosta.

Luonnonolosuhteet voivat vaikuttaa joissakin korvaustapauksissa vahinkoon niin, että kysymyksessä on vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka. Sade, tuuli ja muut luonnonilmiöt voivat aiheuttaa sellaista vahinkoa, josta kenenkään ei voi katsoa olevan vastuussa. Tosin jos luonnontapahtumat ovat helposti ennakoitavissa, henkilöiden odotetaan varautuvan niihin. Jos vahinkoa aiheutuu sen vuoksi ettei tällaisiin olosuhteisiin ole varauduttu vaikka niin olisi pitänyt tehdä, ei vahingon aiheuttajan korvausvastuuta yleensä sovitella.

Jos henkilövahinkoa aiheutetaan sellaiselle henkilölle, jonka kohdalla vahingon seuraukset ilmenevät tavanomaista vakavampana esimerkiksi hänellä olevan sairauden vuoksi, vahingon aiheuttaja ei voi vedota tällaiseen perusteeseen korvausvastuuta alentavana seikkana. Vaikka vahingon seuraukset ilmenisivät lievempinä täysin terveessä henkilössä, vahingon aiheuttajaa ei vapauteta korvausvastuusta sillä perusteella että vahingon kärsijälle aiheutuu tavallista enemmän vahinkoa, mitä vahingon aiheuttaja ei ehkä osannut ennakoida.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa