Minilex - Lakipuhelin

Vaaraan antautuminen on myötävaikuttamista vahinkoon

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausoikeudessa korvausta voidaan sovitella kohtuuden mukaan, mikäli vahingon kärsijä on myötävaikuttanut hänelle aiheutuneeseen vahinkoon. Jos henkilö antautuu omaehtoisesti vaaraan, tämä voidaan nähdä vahingon myötävaikutuksena. Se ei poista kokonaan vahingon aiheuttajan vastuuta, mutta voi aiheuttaa vahingon kärsineelle määrättävän korvauksen alentamisen.

Esimerkiksi eräisiin urheilulajeihin, kuten jääkiekkoon tai jalkapalloon osallistumista voidaan eräällä tavalla pitää vaaraan antautumisena, koska tällaisissa lajeissa aiheutuu tavanomaisesti vahinkoja, ja pelaajan oletetaan tietävän vahingon vaarasta. Urheilussa aiheutuneita vahinkoja pidetäänkin usein tapaturmaisina, eivätkä urheilijat yleensä aiheuta vahinkoja tahallisesti. Jos voidaan kuitenkin osoittaa, että urheilija on pelin aikana aiheuttanut toiselle vahinkoa tahallisesti, hän joutuu tietenkin normaaliin korvausvastuuseen.

Vaaraan antautuminen edellyttää sitä, että vahingon kärsijä ottaa tietoisesti tai ainakin tuottamuksellisesti riskin vahingon suhteen. Kyseessä ei ole vahingon kärsijän myötävaikutus silloin, kun vahingon seuraukset ovat niin epätavallisia tai vahingon riski niin heikosti ennakoitavissa, että vahingon kärsijän ei voida katsoa moitittavasti antautuneen vaaraan.

Jos henkilö matkustaa autossa tietäen että kuljettaja on humalatilassa, saatetaan katsoa että matkustaja asettaa itsensä tietoisesti alttiiksi liikennevahingolle. Sääntö on sama, jos henkilö on itse humalatilassa ja lähtee kuljettamaan autoa. Vahingon kärsijän oletetaan tiedostavan, että auton kuljettaminen humalatilassa nostaa liikennevahinkojen riskiä, riippumatta siitä onko hän itse matkustajana vai kuljettajana.

Vaaraan antautumiseen on mahdollista rinnastaa se, ettei henkilö erityisen arvokkaan omaisuuden suojelemiseksi suojaudu riittävästi vahingon varalta. Tällöin vaaraan antautumisena voidaan pitää esimerkiksi omaisuuden vakuuttamisen laiminlyöntiä tai omaisuuden säilyttämistä epäsopivalla tavalla (katso tarkemmin vahingon kärsijän passiivisuudesta vahingon torjunnassa sekä sen vaikutuksesta vahingonkorvaukseen artikkeli "Passiivisuus vahingon torjunnassa").


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »