Minilex - Lakipuhelin

Välipäätöksellä velvoitetaan täydentämään mallihakemusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos Patentti- ja rekisterihallitus toteaa tutkimuksissaan, että mallin rekisteröintihakemuksessa on puutteita tai virheitä tai hakemuksen hyväksymiselle havaitaan olevan muita esteitä, sen sijaan, eettä hakemus hylättäisiin heti, mallin hakijalle annetaan mahdollisuus korjata hakemus. Tätä varten hakijalle annetaan välipäätös, jossa häntä kehotetaan määräajassa antamaan lausuntonsa tai korjaamaan hakemus vaadituilta osin. Hakijan on syytä ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisimman ripeästi. Jos välipäätöksessä annettu määräaika ehtii mennä umpeen tai jos hakija ei lainkaan reagoi välipäätökseen, rekisteröintihakemus jätetään sillensä. Välipäätöksessä on mainittava tästä mahdollisuudesta, jotta hakija osaa suhtautua korjauskehotukseen riittävällä vakavuudella. Vaikka hakemus jätettäisiin sillensä, hakijalla on kuitenkin yhä mahdollisuus saada se käsiteltäväksi. Hakija voi kahden kuukauden kuluessa välipäätöksessä annetun määräajan päättymisestä pyytää Patentti- ja rekisterihallitukselta, että hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Tämän lisäksi hakijan on tehtävä vaaditut korjaukset tai annettava pyydetty lausuma sekä suorittaa uudelleenkäsittelymaksu. Hakemus voidaan ottaa uudelleenkäsiteltäväksi vain yhden kerran.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa