Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuin myöntää mallille pakkoluvan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi myöntää tietylle henkilölle luvan käyttää mallia. Kyse on niin sanotusta pakkoluvasta; mallinluojalla ei ole asiassa minkäänlaista päätäntävaltaa, vaan yksin tuomioistuimen päätös ratkaisee, saako henkilö pakkolupaa vai ei. Pakkoluvan ideana on mahdollistaa mallin tasapuolinen käyttö niissä tapauksissa, joissa kaksi henkilöä käyttää mallin toisistaan riippumatta, mutta joista vain toinen on hakemassa mallille rekisteröintiä. Tietyissä tilanteissa olisi kohtuutonta keskeyttää mallin tehokas käyttö vain sen vuoksi, että joku toinen hakee samalle mallille rekisteröintiä. Pakkolupa saadaan myöntää myös rekisteröintiä edeltäneelle ajalle. Kuitenkin jos rekisteröintihakemus ei johda rekisteröintiin, pakkolupaan ei luonnollisesti ole tarvetta, vaan pakkoluvan hakija saa jatkaa mallin käyttöä normaalisti. Pakkoluvan myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita taloudellista tappiota rekisteröinnin hakijalle, sillä pakkolupa myönnetään aina korvausta vastaan. Mallin käyttäjä maksaa rekisteröinnin hakijalle kohtuullisen korvauksen siitä hyvästä, että hän saa jatkaa mallinsa ammattimaista käyttöä. Kun tuomioistuin myöntää pakkoluvan, se myös määrää, missä laajuudessa pakkolupa oikeuttaa mallin käyttöön. Tuomioistuimen on lisäksi eriteltävä muut pakkoluvan käytön ehdot. Pakkoluvassa voidaan säännellä mallin käyttöä pitäen silmällä sitä, aiheutuuko mallin yhtäaikaisesta käyttämisestä mitään ongelmia. Jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti, tuomioistuin voi kumota pakkoluvan kokonaan, tai jos mahdollista, vahvistaa sille uudet käyttöehdot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa