Minilex - Lakipuhelin

Toisen sähköisten tunnusten luvaton käyttö on tietomurto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudeton tunkeutuminen tietojärjestelmään toisen tunnuksilla, tai muulla tavoin on rangaistavaa. Joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta tai turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja, tai sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan, syyllistyy tietomurtoon. Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon tietojärjestelmässä olevasta tiedosta.

Mikäli tekijä levittää, tai muuten hyödyntää oikeudettomasti saamiaan tietoja, on tekijä syyllistynyt myös muihin rikoksiin, joita voidaan yhdistää rangaistusta mitattaessa. Tämä tietomurtoa koskeva säännös on lähinnä pohja sille, että mikäli oikeudettomasti tunkeuduttu tietokanta olisi sisällöltään tarpeeton, syyllistyisi vain tietomurtoon.

Verkkopankkitunnusten osalta oikeuskäytäntö on ottanut hieman uhriakin syyllistävän näkökulman siten, että pankkitunnuksia tulisi säilyttää siten, ettei niihin pääsisi käsiksi. Eli käyttäjätunnus tulisi pitää erillään salasanasta, sekä säilyttää siten, etteivät ne ole helposti vieraiden saatavilla ja yhdistettävissä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Rangaistuksena tietomurrosta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös tietomurron yritys on rangaistava.

Tietomurtosäännös on kuitenkin toissijainen eli sitä sovelletaan ainoastaan tekoon, josta ei ole muualla laissa säädetty ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa