Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja salassapitovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Salassapitovelvollisuus liittyy aina asemaan, tehtävään taikka toimeen ja se voi perustua lakiin, asetukseen tai viranomaisen määräykseen. Tyypillisiä esimerkkejä ovat lakimiehen, lääkärin ja terapeutin salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuuden tarkoituksena on suojata yksityisyyttä. Koska yksityisyydensuoja nauttii perustuslaillista turvaa, on luonnollista, että salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa. Rikoslain mukaiseen salassapitorikokseen voi syyllistyä henkilö, jolla on salassapitovelvollisuus jonkin tietyn asian suhteen.

Salassapitorikoksen tunnusmerkistö täyttyy ensinnäkin silloin, kun salassapitovelvollisuuden alainen henkilö paljastaa kolmannelle taholle salassa pidettäviä tietoja. Toiseksi tunnusmerkistö voi täyttyä, kun tekijä käyttää kyseisiä tietoja omaksi tai toisen hyödyksi. Tekijältä vaaditaan lisäksi tahallisuutta. Hänen on siis täytynyt ymmärtää, että tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden paljastaminen tai hyödyntäminen rikkoo salassapitovelvollisuutta. Rangaistusta arvioidessa tulisi ottaa huomioon salassa pidettävien tietojen laatu ja niiden merkitys. Mitä enemmän tiedot käsittelevät henkilöä koskevaa arkaluonteista aineistoa, sitä vakavammasta rikoksesta on kyse.

Tietyissä tapauksissa on lainmukaisesti hyväksyttävää poiketa salassapitovelvollisuudesta ilman rikosoikeudellista vastuuta. Esimerkiksi todistajana kuultava henkilö on velvollinen kertomaan myös sellaista tietoa, joka muussa tapauksessa luettaisiin salassapitovelvollisuuden piiriin.

Suomen rikoslain salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevat säännöksen ovat erilaisia riippuen siitä, onko tekijä virkamies tai julkisyhteisön työntekijä vai muu henkilö. Virkamiehet ja julkisyhteisön työntekijät voivat saada salassapitovelvollisuutensa rikkomisesta ankaramman vankeusrangaistuksen kuin muut henkilöt. Lisäksi heidät voidaan panna viralta suoraan rikoslain nojalla. Sen sijaan esimerkiksi lääkäreiden toimiluvan menettäminen ei ole tuomioistuimen harkinnan varassa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa