Minilex - Lakipuhelin

Tietojärjestelmän häirintä voi estää järjestelmän toiminnan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietojärjestelmän häirinnässä aiheutetaan taloudellista vahinkoa tai muuta haittaa. Tällainen teko on rikollista. Häirintä tapahtuu esimerkiksi dataa vahingoittamalla, lisäämällä tai siirtämällä. Sama koskee sen muuttamista ja poistamista. Myös näihin rinnastettavat toimet, jotka estävät järjestelmän toimintaa, ovat rangaistavia.

Vakavan häiriön aiheuttaminen järjestelmälle rinnastetaan sen toiminnan estämiseen. Vakavalla häiriöllä tarkoitetaan järjestelmän toiminnan sellaista olennaista hidastumista tai toimintavarmuuden olennaista heikkenemistä, ettei järjestelmää voida enää käyttää sen normaalin käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.

Säännöksen tekotapaluettelon on tarkoitus olla mahdollisimman kattava, mutta kuitenkin koska teknisen kehityksen vuoksi saattaa syntyä sellaisia uusia tekotapoja, joita ei osata ennakoida, luettelo on tarkoituksellisesti jätetty avoimeksi. Tekotapa voi siten olla muukin kuin luettelossa mainittu, jos se on niihin rinnastettava. Yhteistä tekotavoille on, että niissä häiriö aiheutetaan joko kohteena olevan järjestelmän ulkopuolista dataa hyväksikäyttäen tai järjestelmässä jo olevan datan sisältöön puuttumalla.

Tietoliikenteen häirintää koskeva säännös on toissijainen siten, että sitä sovelletaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa tai yhtä ankaraa rangaistusta.

Rikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta. Vankeuden pituus voi vaihdella 14 päivän ja kahden vuoden välillä. Tietojärjestelmän häirinnästä on säädetty myös törkeä tekomuoto. Lisäksi häirinnän yritys on rangaistavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa