Minilex - Lakipuhelin

Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tuo uhrille suurta vahinkoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tarkoittaa toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon luvatonta käyttöönottoa. Jos moottorikulkuneuvon käyttövarkaudessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen tai muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, rikoksentekijä syyllistyy törkeään moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen. Rangaistavuuden edellytyksenä on kuitenkin, että moottorikulkuneuvon käyttövarkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Säännöksen tarkoittama tuntuva vahinko tai haitta voidaan ensinnäkin arvioida subjektiivisesti, uhrin olosuhteisiin suhteutettuna. Tällöin taloudellisen vahingon merkittävyys arvioitdaan ottamalla huomioon esimerkiksi uhrin vähävaraisuus. Taloudellinen haitta voi aiheutua esimerkiksi siitä, että kulkuneuvo on sen omistajan olennainen työväline.

Isokaan taloudellinen menetys ei välttämättä aiheuta tuntuvaa vahinkoa uhrin oloihin nähden, mikäli uhri on varakas. Vahingon tai haitan suuruus voidaan kuitenkin arvioida myös objektiivisten kriteerien mukaan. Siten törkeä tekomuoto voisi olla kyseessä, mikäli kulkuneuvolle aiheutetaan huomattavan suuri vahinko tai omistaja kärsii teon vuoksi erityisen tuntuvaa haittaa. Ankaroittamisperustetta voidaan siis käyttää esimerkiksi tapauksessa, jossa kalliille kulkuneuvolle aiheutetaan sisään murtautuessa huomattavan isot korjauskustannukset. Autolle aiheutetut kolhimis- ynnä muut kolarointivahingot voidaan kuitenkin ottaa huomioon ainoastaan silloin, kun tekijän tahallisuus kattaa niiden aiheuttamisen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että teko tuomittaisiin säännönmukaisesti törkeänä, mikäli sen kohteena on erityisen arvokas kulkuväline. Rikoksen kohteen arvo ei sinällään osoita mitään aiheutetusta haitasta tai vahingosta.

Rangaistuksena rikoksentekijä voidaan tuomita törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Myös kyseisen rikoksen yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa