Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja hallinnan loukkaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinnan loukkaukseen syyllistyy ensinnäkin se, joka ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta. Toiseksi hallinnan loukkauksesta on kyse silloinkin, kun joku käyttää toisen pihamaata kulkutietään tai käyttää toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla. Kolmanneksi hallinnan loukkaukseen voi syyllistyä myös ottamalla haltuun toisen hallinnassa olevan maan taikka rakennuksen tai niiden osan.

Hallinnan loukkauksesta on rangaistuksena sakkoa tai enintään kolme kuukautta vankeutta. Jos teosta on aiheutunut ainoastaan vähäinen vahinko, ei tekoa pidetä hallinnan loukkauksena.

Hallinnan loukkaus on jaettavissa alaryhmiin sen mukaan, minkä tyyppisen omaisuuden hallintaan rikoksella kulloinkin puututaan. Ensimmäinen tekotapa koskee toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta ja tekomuotoina laissa mainitaan omaisuuden haltuun ottaminen, siirtäminen ja piilottaminen. Rikoksen kohteena voi myös olla rikoksentekijälle kuuluva omaisuus, joka on toisen hallinnassa. Jos kuitenkin toisen omaisuus poistetaan pysyvästi haltijansa huostasta esimerkiksi heittämällä omaisuus mereen, on kyse vahingonteosta, eikä hallinnan loukkauksesta.

Toisessa tekotavassa kohteena on toisen pihamaa, jota käytetään kulkutienä taikka toisen maa, jota käytetään luvattomasti kaivamalla, rakentamalla tai muulla vastaavalla tavalla. Pihamaan käyttäminen kulkutienä on oltava toistuvaa, jotta teko tulisi rangaistavaksi hallinnan loukkauksena. On lisäksi syytä huomata, että sama teko voi täyttää myös kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistön, jolloin hallinnan loukkaus syrjäytyy ja tekijää rangaistaan ainoastaan kotirauhan rikkomisesta. Maa-aineksen anastaminen taas tulee erikseen rangaistavaksi varkaus- tai kavallusrikoksena.

Kolmannessa tekotavassa taas on kyse toisen hallinnassa olevan maan tai rakennuksen pelkästä haltuun ottamisesta. Rangaistavaksi tulevat lähinnä sellaiset teot, joissa tekijä esimerkiksi leiriytymällä tai muutoin pitkäaikaisesti oleskelemalla estää haltijaa käyttämästä omaisuuttaan. Säännöksellä ei kuitenkaan puututa normaaleihin jokamiehen oikeuksiin, joten muutaman päivän leiriytyminen toisen maalla on sallittua, jos se tapahtuu vahinkoa aiheuttamatta ja kotirauhaa rikkomatta.

Hallinnan loukkausta koskevalla säännöksellä ei kuitenkaan rajoiteta itseapua. Itseapuna on sallittua ottaa takaisin rikoksella viety tai kadonnut omaisuus, eikä teko siis tule hallinnan loukkauksena rangaistavaksi. Hallinnan loukkaus ei myöskään ole kyseessä silloin, kun vuokralainen ei suostu vuokraoikeuden päätyttyä muuttamaan kiinteistöstä tai asunnosta. Asuntoon jäämisessä ei ole kysymys haltuunotosta rikoslain tarkoittamassa mielessä, eikä tällainen teko tule myöskään muun säännöksen nojalla rangaistavaksi. Vuokranantajan käytettävissä on tällöin häätö ja sitä on pidetty riittävänä oikeussuojan takeena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]