Minilex - Lakipuhelin

Suunnittelutarvealue vaatii erityisiä toimenpiteitä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Kunta voi osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös muun alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Kunta osoittaa alueen suunnittelutarvealueeksi yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakennusluvalle on säädetty erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa