Minilex - Lakipuhelin

Yleiskaava toimii asemakaavan ohjeena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleiskaava on yleispiirteisen maankäytön ohjauskeino. Siinä esitetään alueiden kehittämistarpeet sekä ohjeet niiden yksityiskohtaiseen kaavoitukseen. Yleiskaavalla voi olla merkittäviäkin oikeusvaikutuksia kuntien päätöksenteossa, mutta se voi olla myös oikeusvaikutukseton. Tällöin sen sisältö on lähinnä ohjaava, eikä kunnallista päätöksentekoa voida perustaa sen sisältöön.

Sitovalla yleiskaavalla on monia oikeusvaikutuksia. Se esimerkiksi on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Se voi toimia lisäksi rakentamisen ohjausvälineenä. Yleiskaavassa voidaan määrätä, että rakennusoikeus voi perustua suoraan yleiskaavaan. Tällöin rakennuslupaharkinta tehdään kunnissa yleiskaavan määräyksien pohjalta.

Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai vain tietyt alueet siitä. Se voi lisäksi ohjata tietynlaista maankäyttöä. Kunnat laativat yleensä omat yleiskaavansa, jolloin yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnat voivat kuitenkin laatia myös yhteisen yleiskaavan. Kuntien laatiessa yhteisen yleiskaavan sen hyväksyy kuntien määrittelemä yhteinen toimielin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa