Minilex - Lakipuhelin

Yleiskaava toimii asemakaavan ohjeena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yleiskaava on yleispiirteisen maankäytön ohjauskeino. Siinä esitetään alueiden kehittämistarpeet sekä ohjeet niiden yksityiskohtaiseen kaavoitukseen. Yleiskaavalla voi olla merkittäviäkin oikeusvaikutuksia kuntien päätöksenteossa, mutta se voi olla myös oikeusvaikutukseton. Tällöin sen sisältö on lähinnä ohjaava, eikä kunnallista päätöksentekoa voida perustaa sen sisältöön.

Sitovalla yleiskaavalla on monia oikeusvaikutuksia. Se esimerkiksi on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Se voi toimia lisäksi rakentamisen ohjausvälineenä. Yleiskaavassa voidaan määrätä, että rakennusoikeus voi perustua suoraan yleiskaavaan. Tällöin rakennuslupaharkinta tehdään kunnissa yleiskaavan määräyksien pohjalta.

Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen tai vain tietyt alueet siitä. Se voi lisäksi ohjata tietynlaista maankäyttöä. Kunnat laativat yleensä omat yleiskaavansa, jolloin yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnat voivat kuitenkin laatia myös yhteisen yleiskaavan. Kuntien laatiessa yhteisen yleiskaavan sen hyväksyy kuntien määrittelemä yhteinen toimielin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa