Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisilla on oikeus osallistua toimituskokoukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistötoimituksia haetaan kirjallisella hakemuksella maanmittaustoimistolta. Jos hakemus hyväksytään, asiasta tehdään toimitusmääräys. Tällöin toimituksen katsotaan tulleen vireille ja maanmittaustoimisto määrää toimitusinsinöörin. Toimitusmääräyksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle.

Asianosaisia ovat ne, joita toimitusasia koskee. Kiinteistötoimitusta varten on tietyissä tapauksissa määrättävä uskotut miehet. Tällaisia toimituksia ovat rakennusmaan järjestely, yhteisen alueen jako, uusjako sekä yhteismetsän muodostaminen. Uskottuja miehiä on lisäksi käytettävä, jos asianosainen niin vaatii.

Toimituskokoukseen kutsutaan asianosaiset kirjallisesti paikalle. Toimituskokouksessa päätetään toimituksen täytäntöönpanosta sekä toimitusmenettelystä. Kokouksesta tehdään kirjallinen pöytäkirja. Toimitusasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, mutta ne voidaan myös erityisestä syystä määrätä salassa pidettäviksi. Toimituskokouksessa ei päätetä teknisistä asioista, koska ne ovat toimitusinsinöörin tehtäviä.

Kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on käsitelty, toimitusinsinööri lopettaa toimituksen sekä ilmoittaa saapuvilla oleville asianosaisille muutoksenhakuoikeudesta ja antaa heti suullisesti valitusosoituksen. Jos asianosainen sitä pyytää, kirjallinen valitusosoitus on liitettävä pöytäkirjaan sekä annettava asianosaiselle. Asianosaisella on oikeus hakea muutosta toimituksessa tehtyihin ratkaisuihin maaoikeudelta. Maaoikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa