Minilex - Lakipuhelin

Rakentamisrajoitus voi olla ehdollinen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Rakentamisrajoituksella tarkoitetaan kieltoa ryhtyä rakennustoimenpiteisiin, joilla vaikeutetaan maakunta-, yleis- tai asemakaavan toteutumista. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ei saa myöntää rakennuslupaa hankkeelle, joka on kaavoituksen vastainen. Maakuntatasolla rakentamisrajoitus koskee lisäksi yhdyskunta- tai virkistystarkoitukseen tarkoitettuja alueita.

Rakentamisrajoitus voi olla ehdollinen maakunta- tai yleiskaavatasolla. Ehdollinen rakentamisrajoitus tarkoittaa, että rakennuslupa on myönnettävä, jos rakentamisrajoituksesta aiheutuisi maanomistajalle huomattavaa haittaa, eikä kunta lunasta aluetta tai suorita menetyksestä kohtuullista korvausta.

Rakentamisrajoitus asemakaava-alueilla tarkoittaa, että sellainen rakentaminen, josta aiheutuu haittaa asemakaavan aluesuunnittelulle tai ympäristövaikutusten estämiseen liittyville toimenpiteille, on kielletty.

Rakentamisrajoitus voidaan määrätä yleiskaava-alueella myös määrätyksi ajaksi, jolloin alueella saa suorittaa vain rajoituksessa määrättyjä rakennustoimenpiteitä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »