Minilex - Lakipuhelin

Rakentamisrajoitus voi olla ehdollinen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Rakentamisrajoituksella tarkoitetaan kieltoa ryhtyä rakennustoimenpiteisiin, joilla vaikeutetaan maakunta-, yleis- tai asemakaavan toteutumista. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ei saa myöntää rakennuslupaa hankkeelle, joka on kaavoituksen vastainen. Maakuntatasolla rakentamisrajoitus koskee lisäksi yhdyskunta- tai virkistystarkoitukseen tarkoitettuja alueita.

Rakentamisrajoitus voi olla ehdollinen maakunta- tai yleiskaavatasolla. Ehdollinen rakentamisrajoitus tarkoittaa, että rakennuslupa on myönnettävä, jos rakentamisrajoituksesta aiheutuisi maanomistajalle huomattavaa haittaa, eikä kunta lunasta aluetta tai suorita menetyksestä kohtuullista korvausta.

Rakentamisrajoitus asemakaava-alueilla tarkoittaa, että sellainen rakentaminen, josta aiheutuu haittaa asemakaavan aluesuunnittelulle tai ympäristövaikutusten estämiseen liittyville toimenpiteille, on kielletty.

Rakentamisrajoitus voidaan määrätä yleiskaava-alueella myös määrätyksi ajaksi, jolloin alueella saa suorittaa vain rajoituksessa määrättyjä rakennustoimenpiteitä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa