Minilex - Lakipuhelin

Suojauksen purkujärjestelmärikos on kaupallista tai haitallista toimintaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suojauksen purkujärjestelmällä tarkoitetaan sellaista järjestelmää, joka poistaa televerkossa tarjottavan palvelun suojauksen. Tällaisen järjestelmän maahantuonti ja valmistus on kiellettyä. Samoin lainvastaista on sen myyminen, vuokraaminen tai muu levittäminen. Suojauksen purkujärjestelmiä ei saa myöskään korjata, asentaa eikä mainostaa.

Se, joka rikkoo kieltoa, syyllistyy suojausjärjestelmän purkurikokseen. Rikoksen täyttymisen edellytyksenä on, että teko tehdään ansiotarkoituksessa tai että se aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Oikeudettoman toiminnan ei tarvitse kuitenkaan olla ammattimaisesti organisoitua tai erityisen laajamittaista, jotta se täyttäisi ansiotarkoitusvaatimuksen. Taloudellisen hyödyn hankkimistarkoitus teon motiivina on yleensä riittävää.

Suojatun palvelun tarjoajalle voidaan aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa myös sellaisilla toimilla, joihin ei liity lainkaan taloudellisen hyödyn hankkimistarkoitusta. Esimerkiksi Internetissä voidaan levittää suojauksen purkujärjestelmiä tai päivittää niitä ilman, että tarjottavista tuotteista tai palveluista edellytetään maksun suorittamista. Tavanomaista onkin se, että suojauksen purkujärjestelmiä tarjotaan osissa siten, että osat voidaan myöhemmin koota kokonaisuudeksi, jolla palvelun suojaus voidaan purkaa.

Suojauksen purkujärjestelmien tai niiden osien oikeudeton tarjoaminen Internetissä voi aiheuttaa huomattavaa välitöntä tai välillistä haittaa tai vahinkoa suojatun palvelun tarjoajalle, vaikkei maksua tai muuta vastiketta vaadittaisikaan. Lisäksi henkilön, joka oikeudettomasti tarjoaa suojauksen purkujärjestelmiä Internetissä, voidaan katsoa olevan tietoinen siitä, että järjestelmät leviävät Internetissä lyhyessä ajassa laajalle joukolle käyttäjiä. Samoin henkilön voidaan katsoa olevan tietoinen siitä, että tällainen toiminta on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista ja muuta vahinkoa ja haittaa palvelun tarjoajalle.

Suojauksen purkujärjestelmärikoksen rangaistusasteikko on vankeutta tai sakkoa. Vankeusrangaistuksen pituus vaihtelee 14 päivästä yhteen vuoteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa