Minilex - Lakipuhelin

Riita-asioiden oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynneissä voidaan käsitellä niin riita- kuin rikosasioitakin. Riita-asia käsittelee yksityisten henkilöiden ja yritysten välisten erimielisyyksien ratkaisemista. Oikeudenkäyntikulut tarkoittavat asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia erilaisia kustannuksia, kuten oikeudenkäyntimaksua, todistajan palkkiota ja asianajopalkkiota. 

Pääsääntönä riita-asioissa on, että hävinnyt asianosainen korvaa kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Korvausvelvollisuus siis edellyttää, että kyseiset toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia ja niistä johtuneet kustannukset kohtuullisia. Häviäjän täysimääräisestä korvausvelvollisuudesta on myös poikkeuksia. Oikeudenkäyntikuluja voidaan esimerkiksi kohtuussyistä alentaa.

Asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu, vastaavat asianosaiset itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja. Näitä asioita ovat kaikki sellaiset asiat, joiden oikeusseuraamusta ei voida saada pätevästi aikaan pelkästään asianosaisten välisellä sopimuksella. Esimerkiksi lapsen huoltoa sekä elatusapua koskevat asiat ovat tällaisia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa