Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröitävän mallin on oltava yksilöllinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavallisia ja yksinkertaisia malleja ei voi aina rekisteröidä, sillä rekisteröitävän mallin on oltava riittävän yksilöllinen. Mallia pidetään yksilöllisenä, jos asiaan perehtyneen käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää tunnetuksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta. Yksilöllisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä. Kokonaisvaikutelmien on erottava toisistaan selvästi, eroavaisuudet pelkissä yksityiskohdissa eivät yleensä ole riittäviä. Moniosaisen tuotteen osalta vaaditaan, että se on näkyvissä tavanomaisen käytön aikana ja että se itsessään täyttää yksilöllisyyden vaatimuksen. Moniosaisen tuotteen osan mallia pidetään siis uutena ja yksilöllisenä, jos osa pysyy näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana ja osan näkyvät piirteet itsessään täyttävät uutuuden ja yksilöllisyyden vaatimukset. Jos osan voi havaita vain korjaus-, huolto- tai kunnossapitotoimien aikana, sen ei katsota tarvitsevan mallisuojaa. Yksilöllisyyden arviointi on tapauskohtaista, mutta lähtökohtaisesti vaaditaan, että malleja arvioi asiaan perehtynyt käyttäjä. Tämä henkilö on esimerkiksi kuluttaja, joka tietää ja tuntee mallit, vaikkei olekaan alan asiantuntija. Yksilöllisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, kuinka paljon kyseistä mallia ylipäätään voidaan kehittää. Joidenkin tuotteiden osalta suunnitteluvaraa on vain vähän, kun taas joissakin tuotteissa ei rajoja juuri ole. Esimerkiksi naulan käyttötarkoitusta ajatellen sitä ei voi muokata rajattomasti, vaan käyttökelpoisuus vaatii melko perinteisen ulkoasun ja muodon. Näin ollen jo pienikin muutos naulan muotoon voi riittää, jotta muoto katsottaisiin yksilölliseksi ja siten rekisteröitäväksi. Kokonaisvaikutelmaa on arvioitava eri tavoin eri elinkeinoaloilla ja eri tavaralajien kohdalla. Aikarajana yksilöllisyyttä arvioitaessa on yleensä rekisteröintihakemuksen tekemispäivä, tai jos etuoikeutta on haettu, etuoikeuspäivä. Yksilöllinen malli eroaa kaikista niistä malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi ennen tuota ajankohtaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa