Minilex - Lakipuhelin

Rakentamista ja maankäyttöä koskeviin säännöksiin voi hakea poikkeusluvan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Rakentamista ja maankäyttöä koskevista säännöksistä ja määräyksistä on mahdollisuus saada poikkeuslupa. Poikkeuslupaa voi hakea asiasta riippuen kunnan viranomaiselta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Poikkeuslupaa tulee hakea kirjallisella hakemuksella.

Kunnalla on yleinen toimivalta poiketa rakentamiseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä lain säännöksistä, kaavoista sekä muista määräyksistä. Poikkeuslupaa tulee siis hakea kunnalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät kuulu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivaltaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on erityinen poikkeamisvalta. Sillä on toimivalta myöntää poikkeuslupa kaavoituksellisesta rakennussuojelusta, rantarakentamiskiellosta sekä asemakaavoituksen kielloista.

Poikkeusluvan hakijan on esitettävä erityisiä syitä poikkeushakemuksensa tueksi. Poikkeuslupaa ei saa myöntää, jos toimenpiteestä aiheutuu haittaa kaavoitukselle, luonnonsuojelulle tai rakennussuojelulle.

Kunnalla eikä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ole toimivaltaa myöntää poikkeusta maisematyölupaa koskevista määräyksistä eikä suunnittelutarvealueiden rakennusluvan edellytyksistä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa