Minilex - Lakipuhelin

Rakennusrasitteet antavat oikeuden käyttää toisen rakennusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusrasitteilla tarkoitetaan tiettyä rakennusta tai tonttia varten perustettua oikeutta, joka rasittaa toisen omistamaa rakennusta. Rakennusrasitteita voidaan perustaa erilaisia. Perustusrasitteessa voidaan käyttää toisen rakennuksen perusteita tai tukimuuria toisen rakennuksen perustana. Sietorasitteessa voidaan esimerkiksi rakennuksen katto ulottaa toisen kiinteistön puolelle. Myös toisen kiinteistölle perustettu autopaikka on rakennusrasite.

Rakennusrasite voidaan perustaa asemakaavan toteuttamisen vuoksi tai yksittäisen rakennuksen tarpeita varten. Rakennusrasitteen perustamisen edellytykset riippuvat siitä, onko asiassa kysymys yksittäistä tonttia palvelevasta oikeudesta vai yleisestä asumiseen liittyvästä järjestelystä.

Yksittäistä tonttia tai rakennusta palvelevan rakennusrasitteen perustaminen edellyttää asianosaisten kirjallista sopimusta perustamisesta. Asianosaisilla tarkoitetaan tässä tapauksessa rasitteen palvelevaa kiinteistön omistajaa sekä rasitetun kiinteistön omistajaa tai omistajia. Rasitteen perustamiseen tarvitaan siis rasitetun kiinteistön omistajan suostumus. Rakennusrasitteen on myös oltava tarpeellinen kiinteistön käyttämiselle eikä siitä saa aiheutua kohtuutonta haittaa rasitetulle kiinteistölle.

Rakennusrasitteen perustuessa asemakaavaan sen muodostaminen ei lähtökohtaisesti vaadi asianosaisten suostumusta. Tällaisia asianosaisten suostumuksesta riippumattomia rasitteita ovat esimerkiksi asemakaavan edellyttämät väestönsuojien, jätehuollon tai välttämättömän kulkuyhteyden perustamiset. Asemakaavan edellyttämä rasitteen perustaminen kuitenkin edellyttää, etteiei sen perustaminen ole kaavan voimaantulon jälkeen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ilmeisen tarpeetonta tai rasitetulle kiinteistölle kohtuutonta.

Rakennusrasite voidaan erityisestä syystä perustaa myös määräaikaiseksi. Rakennusrasitteen perustamisesta ja muuttamisesta tekee päätöksen kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa