Minilex - Lakipuhelin

Pakkolupa malliin voidaan myöntää vain erityisistä syistä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pakkoluvan saamista malliin kontrolloidaan tiukoin ehdoin, sillä se kuitenkin, vaikkakin toki niin vähän kuin mahdollista, tietyssä määrin loukkaa oikeudenomistajan oikeutta itse päättää omasta oikeudestaan. Näillä ehdoilla kontrolloidaan muun muassa sitä, kuka voi saada pakkoluvan käyttää mallia ja missä tilanteessa.

Joka on tässä maassa ammattimaisesti käyttänyt mallia silloin, kun hakemusasiakirjat tulivat julkisiksi, ja jolla silloin ei ole ollut tietoa mallin rekisteröintihakemuksesta eikä hän kohtuudella ole voinut hankkia siitä tietoa, voi saada pakkoluvan mallin käyttöön, mikäli siihen on erityisiä syitä ja hakemus johtaa rekisteröintiin. Vastaavilla edellytyksillä voi sellaisen pakkoluvan saada myös se, joka on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin mallin ammattimaiseksi käyttämiseksi tässä maassa. Pakkolupa voi käsittää myös rekisteröintiä edeltäneen ajan. Eli mallin rekisteröinnillä ja yksinoikeudella ei haluta aiheuttaa kohtuuttomia lopputuloksia, kun joku on jo aloittanut tai aikoo aloittaa mallin ammattimaisen käytön.

Tuomioistuin voi harkita, millaiset syyt ovat riittäviä pakkoluvan myöntämiselle. Harkinnassa on otettava huomioon sekä pakkoluvan saajan oikeudet, että pakkoluvasta koituvat rajoitukset ja haitta mallioikeuden haltijalle. Pakkolupa ei saisi olla kohtuuton haltijaa kohtaan, mutta samalla on pohdittava, aiheuttaako myöntämättä jättäminen pakkoluvan hakijalle liian suuria haittoja, kuten esimerkiksi kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä. Pakkolupaa ei saa myöntää muulle kuin sille, jolla voidaan katsoa olevan edellytyksiä hyväksyttävällä tavalla käyttää mallia pakkoluvan mukaisesti.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa