Minilex - Lakipuhelin

Osuuskuntien jakautumisen täytäntöönpano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien on tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa jakautumista koskevasta päätöksestä. Muussa tapauksessa jakautuminen raukeaa.

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä jakautuminen, mikäli osuuskunnan velkoja ei ole vastustanut jakautumista taikka mikäli velkoja on tuomioistuimen tuomion mukaan saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan.

Mikäli osuuskunnan velkoja on vastustanut jakautumista, on rekisteriviranomaisen ilmoitettava tästä osuuskunnalle viipymättä määräpäivän jälkeen. Velkojan vastustaessa osuuskunnan jakautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä. Rekisteriviranomaisen tulee kuitenkin lykätä asian käsittelyä, mikäli osuuskunta osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan, taikka mikäli osuuskunta ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä. Tuomioistuimen tulee käsitellä asia viivytyksettä.

Jakautuminen voidaan toteuttaa, vaikka jakautuva osuuskunta on asetettu selvitystilaan, ellei osuuskunnan omaisuutta ole laissa tarkoitetulla tavalla ryhdytty jakamaan jäsenille. kiinnityksenhaltijoiden sopimusta kiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa