Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan rajat ylittävän jakautumisen täytäntöönpano

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan rajat ylittävään jakautumiseen sovellettava menettely riippuu jakautumisen suunnasta. Jakautumisen suunnalla tarkoitetaan kysymystä siitä, onko suomalainen osuuskunta jakautuvana vai vastaanottavana tahona.

Mikäli rajat ylittävässä jakautumisessa suomalainen osuuskunta on vastaanottava osuuskunta, on jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien ilmoitettava jakautuminen rekisteröitäväksi laissa säädetyllä tavalla kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun jakautumiseen osallistuvat suomalaiset osuuskunnat ovat tehneet jakautumista koskevan päätöksen ja muille jakautumiseen osallistuville osuuskunnille on annettu sen valtion, jonka lainsäädäntöä jakautumiseen osallistuvaan ulkomaiseen osuuskuntaan sovelletaan, rekisteriviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen todistus jakautumisen edellytyksenä olevien toimien suorittamisesta ja muodollisuuksien täyttämisestä. Täytäntöönpanoa koskevaan ilmoitukseen on lisäksi liitettävä jakautumiseen osallistuvan vastaanottavan suomalaisen osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että jakautuvan osuuskunnan varat tulevat vastaanottavan suomalaisen osuuskunnan omistukseen jakautumissuunnitelman mukaisesti viimeistään silloin, kun jakautumisen voimaantulo rekisteröidään Suomessa.

Rekisteriviranomaisen on viipymättä viran puolesta ilmoitettava jakautumisen rekisteröinnistä sille ulkomaiselle rekisteriviranomaiselle, jonka pitämään rekisteriin jakautuva ulkomainen osuuskunta on rekisteröity.

Mikäli suomalainen osuuskunta jakautuu vastaanottavaan ulkomaiseen osuuskuntaan, on jakautumiseen osallistuvien suomalaisten osuuskuntien haettava rekisteriviranomaiselta lupa jakautumisen täytäntöönpanoon kuuden kuukauden kuluessa jakautumista koskevasta päätöksestä. Muussa tapauksessa jakautuminen raukeaa. Hakemukseen on liitettävä jakautumispäätökset sekä suomalaisen osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että jakautumisessa on noudatettu lain säännöksiä, sekä osuuskunnan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus laissa tarkoitettujen ilmoitusten lähettämisestä. Mikäli osuuskunnan jäsen taikka lisäosuuden, sijoitusosuuden, optio-oikeuden tai muun lisäosuuteen tai sijoitusosuuteen oikeuttavan oikeuden omistaja on vaatinut palautusta tai lunastusta lain, osuuskunnan sääntöjen tai oikeuden ehtojen perusteella, on tästä ilmoitettava rekisteriviranomaiselle täytäntöönpanoa koskevan ilmoituksen yhteydessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa