Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan poistaminen rekisteristä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunta on poistettu rekisteristä, kun poistamista koskeva rekisteriviranomaisen päätös on merkitty rekisteriin.

Rekisteristä poistettua osuuskuntaa edustaa tarvittaessa yksi tai useampi edustaja. Edustajien kelpoisuudesta toimia osuuskunnan puolesta säädetään laissa tarkemmin. Edustajat valitaan ja erotetaan osuuskunnan jäsenten kokouksessa, johon sovelletaan, mitä osuuskunnan kokouksesta säädetään. Mikäli rekisteristä poistetulla osuuskunnalla ei ole edustajaa, haaste ja muun tiedoksianto toimitetaan laissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Rekisteristä poistettu osuuskunta ei poistamisen jälkeen voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Osuuskunnan puolesta sen rekisteristä poistamisen jälkeen tehdystä toimesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet. Osuuskunnan edustajat voivat kuitenkin ryhtyä toimenpiteeseen selvitystoimien aloittamiseksi tai hakea osuuskunnan asettamista konkurssiin. Mikäli osuuskunnan kanssa sen rekisteristä poistamisen jälkeen tehdyn sopimuksen osapuoli ei tiennyt, että osuuskunta oli poistettu rekisteristä, voi hän luopua sopimuksesta.

Rekisteristä poistetun osuuskunnan edustajat voivat edellä esitettyjen estämättä ryhtyä niihin toimiin, jotka ovat välttämättömiä osuuskunnan velan maksamiseksi taikka osuuskunnan omaisuuden arvon säilyttämiseksi. Osuuskunnan puolesta tehdyistä toimista on tarvittaessa tehtävä merkintä osuuskunnan kirjanpitoon. Rekisteristä poistamisen vaikutuksesta yrityskiinnityksen voimassaoloon säädetään laissa tarkemmin.

Rekisteristä poistetun osuuskunnan varoja voidaan jakaa osuuskunnan jäsenille vain, mikäli osuuskunta selvitetään laissa säädetyllä tavalla. Osuuskunnan edustajat voivat kuitenkin jakaa osuuskunnan omaisuuden jäsenille ilman selvitysmenettelyä, mikäli rekisteristä poistamisesta on kulunut viisi vuotta, tai osuuskunnan varat ovat enintään 8 000 euroa ja osuuskunnalla ei ole tunnettuja velkoja. Osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan velkojen maksamisesta saamiensa varojen määrällä.

Rekisteristä poistetun osuuskunnan jäsenet, joilla on vähintään yksi neljäsosa tai säännöissä määrätty pienempi osa osuuskunnan koko äänimäärästä, voivat kirjallisesti vaatia osuuskunnan edustajia kutsumaan osuuskunnan kokouksen koolle käsittelemään laissa tarkoitetun kanteen nostamista.

Mikäli selvitystoimia tarvitaan rekisteristä poistamisen jälkeen, on rekisteriviranomaisen sen hakemuksesta, jonka oikeutta asia koskee, määrättävä osuuskunta selvitystilaan. Osuuskuntaa ei kuitenkaan määrätä selvitystilaan, mikäli osuuskunnan varat eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen tai mikäli osuuskunnan varojen määrästä ei saada tietoa eikä osuuskunnan jäsen, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa