Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan purkaminen ja selvitystila

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan velat ja varat tulee selvittää ennen osuuskunnan purkamista. Selvitystilamenettelyyn kuuluvat kaikki toimet, jotka ovat tarpeen osuuskunnan toiminnan lopettamiseksi, sen velkojen maksamiseksi ja jäljelle jääneen omaisuuden jakamiseksi osuuskunnan jäsenille.

Kun osuuskunnan kokous tai rekisteriviranomainen on päättänyt osuuskunnan selvitystilaan asettamisesta, on sen samalla valittava osuuskunnalle yksi tai useampi selvitysmies hoitamaan osuuskunnan asioita hallituksen, toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston sijaan. Tällöin osuuskunnan hallinnon tehtävänä on laatia osuuskunnalle tilinpäätös viimeisintä osuuskunnan tilinpäätöstä seuranneelta ajalta. Selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta päätöksestä ja selvitysmiesten valinnasta ilmoitus kaupparekisteriin rekisteröimistä varten.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Selvitysmiehet hakevat julkisen haasteen osuuskunnan velkojille, jolloin velkojien on ilmoitettava saatavansa kirjallisesti rekisteriviranomaiselle määräpäivään mennessä. Selvitysmiesten on mahdollisimman pian muutettava rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä osuuskunnan omaisuutta sekä maksettava osuuskunnan velat. Osuuskunnan liiketoimintaa voidaan tällöin myös jatkaa. Mikäli selvitystila jatkuu useita tilikausia, on selvitysmiesten laadittava tilinpäätökset kultakin tilikaudelta. Selvitysmiesten laatimat tilinpäätökset on tilintarkastettava.

Kaikkien tiedossa olevien velkojen maksun jälkeen on osuuskunnan jäljellä oleva omaisuus jaettava sen jäsenille. Lopuksi selvitysmiehet antavat lopputilityksen hallinnoistaan, eli laativat koko selvitysmenettelyä koskevan kertomuksen, johon liitetään tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat koko selvitystilan ajalta. Osuuskunta on purettu, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen osuuskunnan kokouksessa ja ilmoittaneet osuuskunnan purkautumisen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa