Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan yrityssaneeraus ja konkurssi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hakemus osuuskuntaa koskevan, laissa tarkoitetun saneerausmenettelyn aloittamisesta voidaan tehdä osuuskunnan kokouksen päätöksellä. Myös osuuskunnan hallitus voi tehdä hakemuksen, mikäli tämä katsoo asian kiireellisyyden sitä vaativan. Osuuskunnan hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava koolle osuuskunnan kokous käsittelemään kysymystä hakemuksen jatkamisesta.

Osuuskunnan omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin osuuskunnan hallituksen tai, mikäli osuuskunta on selvitystilassa, osuuskunnan selvitysmiesten päätöksellä. Konkurssin aikana osuuskuntaa edustavat konkurssivelallisena hallitus ja toimitusjohtaja, taikka ennen konkurssin alkamista valitut selvitysmiehet. Konkurssin aikana voidaan kuitenkin valita uusia hallituksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä.

Mikäli konkurssin päättyessä osuuskunnan omaisuutta ei ole jäljellä, on osuuskunta purettu, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus purkamisesta. Ilmoitus tehdään Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

Mikäli osuuskunnan omaisuutta on jäljellä konkurssin päättyessä eikä osuuskunta ollut selvitystilassa, kun sen omaisuus luovutettiin konkurssiin, on osuuskunnan hallituksen viipymättä kutsuttava koolle osuuskunnan kokous päättämään, onko osuuskunnan toimintaa jatkettava, vai onko osuuskunta asetettava selvitystilaan. Mikäli osuuskunnan kokous tekee osuuskunnan toiminnan jatkamista koskevan päätöksen, on osuuskunnan hallituksen viipymättä tehtävä tästä ilmoitus rekisteröimistä varten. Mikäli osuuskunnan konkurssi on päättynyt ja osuuskunnalle ilmaantuu uusia varoja, menetellään tässä tilanteessa niin ikään edellä esitetyllä tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa