Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan selvitystilan jatkaminen ja lopettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli osuuskunnan purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, tai mikäli osuuskuntaa vastaan nostetaan kanne, taikka muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä, on selvitystä jatkettava. Selvitysmiesten tulee viivytyksettä tehdä tästä ilmoitus rekisteröimistä varten. Selvitystä ei kuitenkaan jatketa, mikäli osuuskunnan varat eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen tai varojen määrästä ei ole tietoa eikä osuuskunnan jäsen, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista.

Mikäli osuuskunnan kokous on päättänyt vapaaehtoisesta selvitystilasta, taikka rekisteriviranomainen on määrännyt osuuskunnan selvitystilaan jäsenten lukumäärän vähentymisen perusteella, voi osuuskunnan kokous päättää selvitystilan lopettamisesta ja osuuskunnan toiminnan jatkamisesta. Päätöstä ei saa tehdä, mikäli selvitystilaan on lain tai osuuskunnan sääntöjen mukainen peruste, taikka mikäli osuuskunnan omaisuutta on jaettu tai jäseniltä on peritty lisämaksuja. Ennen päätöksen tekemistä tulee hankkia osuuskunnan tilintarkastajien lausunto asiasta. Kun edellä tarkoitettu päätös on tehty, on osuuskunnalle valittava johto osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen valitsemisen jälkeen on selvitysmiesten viivytyksettä tehtävä selvitystilan lopettamista koskevasta päätöksestä sekä hallituksen vaalista ilmoitus rekisteröimistä varten. Päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen tämän rekisteröintiä. Osuuskunnan velkojille haettu julkinen haaste jää vaikutuksitta, kun selvitystila on lopetettu edellä esitetyn mukaisesti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Purettu osuuskunta ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Osuuskunnan puolesta sen purkamisen jälkeen tehdystä toimesta vastaavat kyseiseen toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet. Osuuskunnan selvitysmiehet voivat kuitenkin ryhtyä toimenpiteeseen selvitystoimien jatkamiseksi ja osuuskunnan asettamiseksi konkurssiin.

Mikäli osuuskunnan kanssa sen purkamisen jälkeen tehdyn sopimuksen osapuoli ei tiennyt, että osuuskunta oli purettu, voi hän luopua sopimuksesta. Mikäli puretulla osuuskunnalla ei ole selvitysmiestä, haaste ja muu tiedoksianto toimitetaan laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa