Minilex - Lakipuhelin

Ostajan oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajan keskeisin velvollisuus on suorittaa sovittu kauppahinta myyjälle. Jos hinnasta ei ole erikseen sovittu, ostajan on maksettava hinta, jota voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon tavaran laatu ja ominaisuudet sekä tavaran käypä hinta. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan sovittuna ajankohtana. Mikäli kyseisestä ajankohdasta ei ole sovittu, kauppahinta on maksettava myyjän sitä vaatiessa. Ostaja ei ole lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan kauppahintaa kuitenkaan ennen, kuin tavara on asetettu hänen saatavilleen. 

Jos myyjä ei luovuta tavaraa tai luovuttaa sen liian myöhään, eikä viivästys johdu ostajasta, ostaja saa vaatia sopimuksen täyttämistä tai purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksen perusteella, jos viivästyksellä on ollut ostajalle olennainen merkitys ja myyjä on tämän käsittänyt. Olennaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti; kuinka tärkeää ostajalle olisi ollut kyseisessä tilanteessa saada kaupan kohde haltuunsa määrättynä ajankohtana? 

Jos tavarassa on virhe, ostaja saa vaatia virheen korjaamista myyjän kustannuksella, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Huomattuaan virheen ostajan on ilmoitettava siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa eli tehtävä reklamaatio. Myyjän viivästyksen tai tavaran virheen perusteella ostajalla voi olla myös oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Nämä ovat kauppalain mukaan ostajan keskeisimmät velvollisuudet ja oikeudet, kun irtaimen kaupassa osapuolina ovat kaksi yksittäistä henkilöä tai kaksi elinkeinonharjoittajaa. 

Kun kaupan osapuolina ovat yksittäinen henkilö ja elinkeinonharjoittaja, sovellettavaksi tulevat kuluttajansuojalain säännökset. Kuluttajansuojalain ja kauppalain mukaiset ostajan oikeudet ja velvollisuudet vastaavat pitkälti toisiaan. Ostajalla on myös kuluttajansuojalain mukaan tavaran virheen tai myyjän viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Tavaran virheen perusteella ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista myyjän kustannuksella tai virheettömän tavaran toimittamista. Tällainen ostajan vaatima oikaisu on suoritettava lähtökohtaisesti kohtuullisessa ajassa niin, ettei siitä synny ostajalle kustannuksia tai olennaista haittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa