Minilex - Lakipuhelin

Osakkeen määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osake on osakeyhtiön rahoitusinstrumentteihin kuuluva väline, jota käytetään osakeyhtiön rahoituksen hankkimiseen. Osaketta voidaan kuvata osuudeksi yhtiön osakepääomasta, eli osake tuottaa omistusoikeuden osaan yhtiön pääomasta. Osake ei ole aineellinen, konkreettinen kohde.

Osakkeet voivat poiketa toisistaan ja olla keskenään erilaisia. Niin sanottuina tavallisina osakkeina pidetään osakkeita, joiden sisältö ja sen tuottamat oikeudet seuraavat suoraan laista tai osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä. Tällaiset tavalliset osakkeet tuottavat kaikki samanlaiset oikeudet eli ne eivät poikkea toisistaan. Pääsääntö osakkeiden kohdalla onkin, että normaalisti kaikki osakkeet ovat tällaisia tavallisia osakkeita.

Erilaisista ja erilajisista osakkeista voidaan päättää osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Tällaiset erilajiset osakkeet voivat poiketa toisistaan tuottamansa äänimäärän perusteella, eli joillakin osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa enemmän äänivaltaa kuin tavallisen osakkeen omistajilla. Osakkeet tuottavat siis erilaisen äänimäärän. Yhtiöjärjestyksessä voidaan päättää myös, etteivät tietyt osakkeet tuota lainkaan äänioikeutta tai äänioikeus puuttuu tietyissä määrätyissä asioissa. Toiseksi osakkeella saattaa olla yhtiön varoja jaettaessa parempi asema kuin muilla osakkeilla, eli esimerkiksi parempi asema yhtiön osingonjaossa.

Osake tuottaa omistajalleen tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluu saada yhtiön varoja jaettaessa tietty osuus yhtiön varoista. Lisäksi osakkeen omistaminen tuottaa oikeuden yhtiökokoukseen osallistumiseen sekä äänioikeuden yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkeenomistajalla on myös oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli hän sitä vaatii. Osakkeeseen liittyvät velvollisuudet liittyvät enimmäkseen osakkeen merkintähinnan maksamiseen osaketta hankittaessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa