Minilex - Lakipuhelin

Osakemerkintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varojen nostoa ja voitonjakoa koskevat säännöt ovat erilaisia avoimen yhtiön osalta verrattuna muihin yritysmuotoihin. Henkilöyhtiöiden eli avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön varojenjako poikkeaa muista yhtiömuodoista siten, että yhtiömiehillä on oikeus jakaa yhtiön varat milloin tahansa itselleen. Yhtiömiehet voivat siis nostaa yhtiön kassasta itselleen varoja ja ottaa ne omaan käyttöönsä. Tällaista oikeutta ei muissa yhtiömuodoissa ole. Tällainen oikeus on toisaalta ymmärrettävä, sillä henkilöyhtiöiden yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Jos varoja on nostettu enemmän kuin mitä yhtiöön on sijoitettu, on yhtiön pääoma negatiivinen. Negatiivisen pääoman tilanteissa yhtiömiehet ovat itse vastuussa yhtiön velvoitteista omilla henkilökohtaisilla säästöillään.

Henkilöyhtiössä voittoa on mahdollista jakaa, mikäli viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on syntynyt voittoa. Ennen voitonjakoa tulee yhtiön tuloksesta vähentää yhtiölle aiheutuneet kulut, työntekijöille ja yhtiömiehille maksettavat palkat ja muut menot. Koska avoimen yhtiön sääntely on Suomen lain mukaan pitkälti tahdonvaltaista, voivat yhtiömiehet keskenään pitkälti sopia siitä, kuinka voittovarat jaetaan yhtiömiesten kesken. Mikäli menettely etenee lain mukaan, tällöin voiton jakaminen tapahtuu siten, että tilikauden voitosta suoritetaan yhtiömiehelle ensin korkolain mukainen korko hänen tilikauden alkaessa jäljellä olleelle panokselleen.  Tämän jälkeen jaetaan loppuosa voitosta yhtiömiesten kesken tasan. Tappio jaetaan yhtiömiesten kesken tasan. Lisäksi on säädetty, että näitä yhtiömiehille tulevia jako-osuuksia voitonjaossa voidaan sovitella, mikäli tasajako on tapauksessa kohtuuton.

Mikäli varojen jakaminen avoimessa yhtiössä herättää lisäkysymyksiä tai haluatte kuulla lisää voitonjakomahdollisuuksista, asia kannattaa varmistaa lakipuhelimestamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa