Minilex - Lakipuhelin

Onko räjähdeaineiden hallussapito laitonta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lainvastaisesti, ilman tarvittavaa lupaa lupaa tai ilmoitusta tai lupaa tai ilmoitusta koskevassa päätöksessä asetettujen ehtojen, rajoitusten tai kieltojen vastaisesti joko harjoittaa vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia taikka siirtää vaarallista kemikaalia, tai valmistaa, tuo maahan, käyttää, siirtää, saattaa markkinoille, luovuttaa, pitää hallussaan, varastoi, säilyttää tai hävittää räjähdettä, syyllistyy räjähderikokseen. Räjähderikoksen tunnusmerkistö ei siis tältä osin edellytä, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa, koska säännösten vastaisen toiminnan vaarallisuus on siinä määrin ilmeistä, ettei erillistä vaarakriteeriä tarvita.

Räjähderikokseen syyllistyy myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta säännösten vastaisesti tuo maahan, käyttää, luovuttaa, saattaa markkinoille, asentaa tai huoltaa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävää laitetta tai suojausjärjestelmää tai muuta tällaista tuotetta siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle tai siitä on vaaraa toisen omaisuudelle. Kyseisiä tuotteita ovat siis räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet ja suojausjärjestelmät, kaasulaitteet, aerosolit ja palavan nesteen säiliöt.

Räjähderikoksena ei kuitenkaan pidetä säännösten vastaista räjähteen hallussapitoa, jos tällaisen räjähteen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa räjähteestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin haltuun.

Rangaistuksena räjähderikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Räjähderikos on toissijainen, jos muualla laissa säädetään ankarampi rangaistus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa