Minilex - Lakipuhelin

Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kenellä tahansa kansalaisella ei ole oikeutta esiintyä terveydenhoidon ammattihenkilönä. Siihen tarvitaan erityinen pätevyys ja koulutus. Oikeus harjoittaa keskeisimpiä terveydenhoitoalan ammatteja on siis vain tietyn ammattipätevyyden omaavilla henkilöillä eli terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Näillä tarkoitetaan laillistettuja ammattihenkilöitä, luvan saaneita ammattihenkilöitä ja nimikesuojattuja ammattihenkilöitä. Muilla kuin laillistetuilla ammattihenkilöillä ei ole oikeutta suorittaa kyseiseen ammattiin kuuluvia tehtäviä eikä oikeutta käyttää kyseistä ammattinimikettä. Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi lääkärit, hammaslääkärit, psykologit, terveydenhoitajat ja optikot. Nimikesuojatulla ammattihenkilöllä tarkoitetaan sitä, että ainoastaan tällainen ammattihenkilö saa käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi lastenhoitaja, psykoterapeutti ja koulutettu hieroja. Laillistamisesta eli ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä päättää terveydenhuollon oikeusturvakeskus, joka myös pitää keskusrekisteriä kaikista terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Luvattoman terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisen kriminalisoinnin tarkoituksena on turvata se, että terveyspalvelujen tarvitsija saa päteväksi todetun ammatinharjoittajan apua. Näin ollen, joka ilman laillista oikeutta toimii jonakin edellä mainittuna terveydenhuollon ammattihenkilönä luvattomasti, syyllistyy luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta tuomitaan myös se, joka ilman lääkelain mukaista lupaa harjoittaa lääketukkukauppaa tai apteekkiliikettä tai ilman lupaa ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä. Luvattomaan ammattitoimintaan voi siis syyllistyä myös luvattomalla lääketukkukaupalla tai pitämällä laitonta apteekkia.

Rangaistuksena luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa