Minilex - Lakipuhelin

Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Säteilyn käyttöön liittyvä turvallisuuslupa myönnetään, jos olosuhteet ovat sellaiset, että käyttö on turvallista. Luvan myöntäjä on säteilyturvakeskus. Joka pitää hallussaan radioaktiivista ainetta ilman, että siitä peräisin olevan säteilyn käyttötarkoitus täyttää turvallisuusluvan edellytykset, syyllistyy radioaktiivisen aineen hallussapitorikokseen.

Turvallisuusluvan myöntämisedellytykset täyttää toiminta, jonka paikka, tarkoitus ja välineet eivät aiheuta vaaraa. Jos säteilystä aiheutuu jätettä, niistä on voitava huolehtia asiallisesti. Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi hyväksyttävä käyttötarkoitus. Sen ehdot täyttyvät, jos toiminnasta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Terveydelle haitallisen säteilyn määrä on pidettävä yleensäkin mahdollisimman pienenä, mutta lisäksi yhden ihmisen saama säteilyannos ei saa ylittää enimmäisarvoja.

Joka pitää hallussaan radioaktiivista ainetta ilman, että siitä peräisin olevan säteilyn käyttötarkoitus täyttää turvallisuusluvan edellytykset, syyllistyy radioaktiivisen aineen hallussapitorikokseen.

Rangaistuksena radioaktiivisen aineen hallussapitorikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Myös tämä rikos on toissijainen, eli siitä tuomitaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa