Minilex - Lakipuhelin

Vaarallisten aineiden kuljetusrikos voi aiheuttaa vahinkoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta on annettu omia säännöksiä, jotta toiminnan mahdolliset vahingot voidaan ennaltaehkäistä. Näitä säännöksiä sovelletaan kuljetuksiin tiellä, rautatiellä, ilma-aluksessa ja vesillä.

Vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta tuomitaan se, joka vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen säädösten vastaisesti lähettää, antaa lastiksi, laivaa, kuljettaa, ajaa, kuormaa, lastaa, purkaa, käsittelee, pitää matkatavarana tai tilapäisesti säilyttää vaarallista ainetta. Menettelyn tulee lisäksi olla omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle tai siitä tulee olla vaaraa toisen omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa lähettäjällä, kuljetuksen suorittajalla ja kuljettajalla on yksilöidyt velvollisuudet. Esimerkiksi lähettäjän velvollisuuteena on yleensä huolehtia siitä, että vaarallinen aine on oikein luokiteltu, pakattu ja asianmukaisesti merkitty sekä säädetyt ilmoitusvelvollisuudet täytetty. Näistä velvollisuuksista huolehtiminen on kuljetuksen turvallisuuden kannalta olennaista. Vaaratilanne voi aiheutua esimerkiksi siitä, että kuljetettava aine on pakattu vääränlaiseen astiaan. Vaarana tällöin on, että kuljetettava aine voi esimerkiksi syövyttää pakkausastian tai aiheuttaa räjähdyksen. Vaarallisten aineiden kuljetusrikossäännöstä voidaan soveltaa esimerkiksi sanotunlaisiin lähettäjän velvollisuuksien laiminlyönteihin.

Säännöksen tarkoittaman huolimattomuuden tulee siis olla törkeää. Sen kokonaisarviontiin vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka suuret edut ovat kyseessä, kuinka olennaisesti velvollisuuksia on rikottu ja kuinka tietoista riskinotto, velvoitteista piittaamaton käyttäytyminen, on ollut. Perustasoiseen huolimattomuuteen rikossäännös ei sovellu.

Ranhgaistuksena vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös tämä rikossäännös on toissijainen, eli sitä sovelletään, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa