Minilex - Lakipuhelin

Mallioikeuden luvaton käyttö on korvattava


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mallia oikeudettomasti käyttäneen on maksettava mallioikeuden haltijalle korvausta mallin käytöstä. Joka tahallisesti tai tuottamuksesta loukkaa mallioikeutta, on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen mallin käyttämisestä sekä korvauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut. Milloin mallioikeuden loukkaus ei ole tahallinen tai tuottamuksellinen, loukkaaja on velvollinen suorittamaan vain korvausta mallin käyttämisestä siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi. Korvausta ei kuitenkaan voida vaatia, jos mallin rekisteröinti kumotaan.

Kyseessä ei ole vahingonkorvaus, vaan mallin käytöstä suoritettava hyvitys, joka peritään yleensä myös luvallisesta ja sovitusta käytöstä. Vahingonkorvaus tulee tämän mallin käyttämisestä johtuvan korvauksen lisäksi tilanteessa, jossa loukkaaja on tahallisesti tai tuottamuksesta loukannut mallioikeutta. Mallin käyttämisestä johtuvan korvauksen määrääminen ei siten riipu siitä, syntyikö luvattomasta mallin käytöstä vahinkoa vai ei. Korvaus mallioikeuden käytöstä on kohtuullinen, eikä sillä pyritä rankaisemaan tekijää tai korvaamaan syntyneitä vahinkoja, keinot näihin ovat erikseen.

Se, kenen mallioikeutta on loukattu, on pantava vireille korvauskanne viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä. Jos määräaikaa ei noudateta, oikeus korvaukseen pääsääntöisesti menetetään.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa