Minilex - Lakipuhelin

Mallioikeuden loukkaus estetään keskeyttämismääräyksellä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos mallioikeutta on loukattu, eikä asiaa saada ratkaistua sovussa, asia voidaan viedä tuomioistuimeen. Koska oikeudenkäynti voi kestää kauan, on tärkeää lopettaa mallioikeuden loukkaus jo ennen varsinaisen tuomion julistamista. Keskeyttämismääräys on yksi keino estää oikeudenloukkauksen jatkuminen tuomioistuinkäsittelyn aikana. Tuomioistuin voi käsitellessään mallioikeuden loukkaamisen johdosta ajettua kieltokannetta käsitellessään mallioikeuden haltijan vaatimuksesta antaa tällaisen keskeyttämismääräyksen. Jos joku loukkaa mallioikeutta, tuomioistuin voi siis kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Ennen kieltokanteen nostamista tuomioistuin voi mallioikeuden haltijan vaatimuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on edellytykset ja jos on ilmeistä, että mallioikeuden haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Tällöin sekä sille, jolle määräystä on haettu annettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaavan mallioikeutta, tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi. Keskeytysmääräys voidaan kuitenkin väliaikaisena antaa myös väitettyä loukkaajaa kuulematta, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii. Kiireellisiä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa mallioikeuden loukkaus aiheuttaa niin nopeasti suurta taloudellista vahinkoa, että jo parin päivän viivytys olisi kohtuuton. Tällainen väliaikainen määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle loukkaajalle on määräyksen antamisen jälkeen viipymättä varattava tilaisuus tulla kuulluksi ja kuulemisen jälkeen tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se. Keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle vakuuden mahdollisesti keskeyttämismääräyksestä aiheutuvasta vahingosta, jollei tuomioistuin ole vapauttanut häntä sen asettamisesta. Vakuus on väitetyn loukkaajan turva, jolla voidaan korvata määräyksestä aiheutunut vahinko, jos myöhemmin todetaan, ettei oikeudenloukkausta ole tapahtunut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa