Minilex - Lakipuhelin

Mallin rekisteröinnistä luopuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mallioikeuden haltija saa milloin tahansa rekisterikauden aikana luopua mallin rekisteröinnistä. Jos malleja on useita, mallioikeuden haltija voi luopua kaikista tai vain osasta malleja. Luopuminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle. Jos mallioikeuden haltijoita on useita, kaikkien on allekirjoitettava ilmoitus. Kukaan muu kuin mallioikeuden haltija ei voi tehdä luopumisilmoitusta. Jos mallioikeuden haltija kirjallisesti ilmoittaa luopuvansa mallin rekisteröinnistä, on rekisteriviranomaisen poistettava malli rekisteristä. Jos mallioikeuteen on myönnetty käyttölupa eli lisenssi, ja merkintä tästä on tehty rekisteriin, luopumisesta on ilmoitettava käyttöluvan haltijalle. Rekisteriviranomainen ei saa poistaa mallin rekisteröintiä, ennen kuin käyttöluvan haltijalle on varattu asiassa kohtuullinen oikeutensa valvomiseksi asiassa. Lähtökohtaisesti rekisteriviranomaisen on poistettava rekisterimerkinnät mallioikeuden haltijan pyynnöstä. Tietyissä tilanteissa pyyntöä ei kuitenkaan saa noudattaa. Jos mallioikeus on ulosmitattu tai siihen on olemassa rekisteriin merkitty panttioikeus tai riita rekisteröinnin siirtämisestä toiselle on vireillä, mallia ei saa mallioikeuden haltijan pyynnöstä huolimatta poistaa rekisteristä niin kauan kuin ulosmittaus tai panttioikeus on voimassa tai riita ei ole lopullisesti ratkaistu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa